Χ.Α.: Σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιριών διαπραγματεύεται με discount

Από την επεξεργασία των στοιχείων της καθαρής θέσης προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιριών διαπραγματεύεται κάτω από την αξία των κεφαλαίων του ισολογισμού τους.

Συγκεκριμένα 125 εταιρίες έχουν κεφαλαιοποίηση μικρότερη από την λογιστική αξία των κεφαλαίων τους, ενώ 47 είναι όσες εμφανίζουν κερδοφορία και κάποιο discount έναντι της καθαρής τους θέσης.

Υπάρχουν δε περιπτώσεις εταιριών που διαπραγματεύονται ακόμα και κάτω από το 20% ενώ για εταιρίες με υψηλό βαθμό παγιοποίησης (όπως η ΔΕΗ, η ΕΛΒΑΛ,  ο Μυτιληναίος   κλπ) η απόκλιση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στον σχετικό πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι περιπτώσεις, ενώ έχουν εξαιρεθεί οι εταιρίες ακινήτων και οι τράπεζες.

Εταιρίες που παρουσιάζουν ελκυστικό λόγο P/BV σε σχέση με τα αποτελέσματα του 9μήνου
 
Σε εκατ. ευρώ    P/BV    EBITDA  Καθαρά Κέρδη

ΝΤΡΟΥΚ    17,4%    3,33     0,09
MODA       18,6%    1,16     0,05
ΕΛΒΑΛ      27,3%    55,36     9,92
ΔΕΗ           27,5%    794,45     121,83
ΓΑΛΑΞΙΔΙ    28,5%    2,09     0,14
NEWSPHONE    28,8%    3,70     1,60
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜ     30,1%    36,19     6,11
ΕΛΤΡΑΚ    30,9%    5,39     1,97
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ     34,4%    1,02     0,41
MEVACO     36,3%    0,38     0,60
INFO QUEST    37,3%    14,70     4,11
ΛΟΥΛΗ     40,5%    6,75     1,51
PROFILE    41,7%    1,91     0,50
AS COMPANY    41,9%    2,57     1,70
CENTRIC    44,8%    3,81     2,14
ΚΑΡΑΤΖΗ    45,4%    15,90     7,16
ΕΛΙΝΟΙΛ    46,9%    7,02     1,33
ΒΥΤΕ    47,0%    1,97     0,69
ΙΑΣΩ     49,9%    19,84     3,78
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ    52,6%    10,76     1,30
KLEEMANN     54,2%    6,58     2,40
ΕΛΤΟΝ     56,6%    5,66     3,40
FLEXOPACK    56,8%    6,51     2,87
ΕΥΠΙΚ     58,3%         6,60
AUTOHELLAS    59,8%    66,27     17,16
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    63,6%    3,07     1,37
ΜΙΝΩΪΚΕΣ     65,8%    17,60     2,16
ΚΕΠΕΝΟΥ    71,0%    2,26     0,97
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ    79,5%    184,59     44,91
Ε.Υ.Α.Θ.    81,7%    19,23     12,47
ΚΑΝΑΚΗΣ    83,0%    1,62     1,06
ΤΕΝΕΡΓ    84,6%    48,21     3,24
ΠΛΑΚΡ     87,3%    24,45     13,26
SPACE    94,4%    3,04     0,12
ΜΕΤΚΑ    99,0%    78,28     67,40

BETA SECURITIES

* ,