ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ των 2 εισηγμένων ομίλων της Επιβατηγού Ναυτιλίας | Mikrometoxos.gr

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ των 2 εισηγμένων ομίλων της Επιβατηγού Ναυτιλίας

02.10.2015 00:49
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ των 2 εισηγμένων ομίλων της Επιβατηγού Ναυτιλίας
 

Γερμανικό Oμόλογο με… μηδενική απόδοση ο τίτλος της ΜΙΝΟΑΝ LINES στα 2,00 ευρώ εσαεί και με αγοραστές σε καθημερινή βάση για 50 χιλ. τεμάχια.

 
ΣΤΑ 214 εκατ. ευρώ η αποτίμηση της ΜΙΝΟΑΝ, στα… 60 εκατ. ευρώ μόλις η αντίστοιχη της Attica Holdings. 
 
ΜΙΝΟΑΝ: Κατά την 30/6/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 247,7 εκατ. ευρώ (2,32 ευρώ ανά μετοχή). Στα 2,00 στο ταμπλό, με την κφση στα 214 εκατ. ευρώ…

Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 207,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 6,0 εκατ. ευρώ. Με τον ΔΔΜ στο 0,81 και την P/bv 0,86.
 
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜ: Κατά την 30/6/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 337,9 εκατ. ευρώ (1,7600 ευρώ ανά μετοχή). Στα 0,3150!!! ευρώ στο ταμπλό, με την κφση στα… 60,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 287,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ. Με τον ΔΔΜ στο 0,75 και την P/bv 0,18…
 

ΜΙΝΟΑ 6μηνο: Στην κερδοφορία επέστρεψαν ύστερα από 15 χρόνια οι Μινωικές Γραμμές, παρουσιάζοντας καθαρή κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2015 για πρώτη φορά από το 2000.

minoan1
Ειδικότερα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10,3 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 78,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,9 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2014. Τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,2 εκατ. ευρώ.
 

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – 6μηνο: Πωλήσεις 108,87 εκατ. ευρώ(104,23 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014) και EBITDA 19,03 εκατ. έναντι ζημιών 2,20 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2014. Για πρώτη φορά από τη χρήση 2009, ο Όμιλος παρουσιάζει θετικό EBITDA στο α΄ εξάμηνο έτους.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 7,28 εκατ. έναντι ζημιών 14,31 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 5,84 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,07 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΜΙΝΟΑΝ-ΑΤΤΙΚΑ: Απασχολούν προσωπικό 436 [πέρυσι 420 άτομα] η πρώτη και 1274 ατόμων [πέρυσι: 1196 άτομα] η δεύτερη…

ΜΙΝΟΑΝ-ΑΤΤΙΚΑ: Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εσόδων, στην μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στην μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

MINOA: Στο 12μηνο εμφανίζει θετική απόδοση 25,79% έχοντας πραγματοποιήσει συναλλαγές 248,3 χιλ. τμχ.  με μέσο όρο τα 1,8200 ευρώ. ΧΑΜ-ΥΨΗΛΟ 12μήνου στα 1,4300 και 2,0000 ευρώ.

ΑΤΤΙΚΑ: Στο 12μηνο εμφανίζει αρνητική απόδοση 39,19% έχοντας πραγματοποιήσει συναλλαγές 3,25 εκατ. τμχ. με μέσο όρο τα 0,5000 ευρώ. ΧΑΜ-ΥΨΗΛΟ 12μήνου στα 0,3120 [χθες] και 0,5890 ευρώ.

 

Aπό το “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” της 29ης Σεπτεμβρίου 2015

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017