Σύνθεση δείκτη FTSEM – Mid Cap 20 (22 Ιουν 2015)

Σύνθεση δείκτη (22 Ιουν 2015)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΠΛΑΘ 1,41 0 39 24.797.531,538 3,24 1
ΑΝΕΜΟΣ 0,724 6,47 30 17.955.272,4 2,35 1
ΣΙΔΕ 0,929 14,98 27 24.140.859,444 3,15 1
ΑΤΤ 0,071 14,52 47 34.898.150,619 4,56 1
ΚΛΕΜ 1,82 7,06 32 13.773.002,88 1,8 1
ΟΤΟΕΛ 11,16 0 27 36.632.979 4,79 1
ΕΥΠΙΚ 1,55 3,33 44 18.757.507,714 2,45 1
ΙΝΛΟΤ 1,6 3,23 72 183.123.902,592 23,93 1
ΦΡΙΓΟ 1,91 7,91 56 54.115.162,707 7,07 1
ΙΚΤΙΝ 0,958 -0,31 34 9.309.110,172 1,22 1
ΙΝΤΚΑ 0,41 6,49 65 35.451.427,934 4,63 1
ΣΩΛΚ 1,09 13,54 19 25.715.648,627 3,36 1
ΚΥΡΜ 2,4 6,67 40 22.770.771,84 2,98 1
ΜΙΓ 0,141 17,5 53 70.031.146,564 9,15 1
ΠΛΑΙΣ 5,23 5,87 18 20.786.112 2,72 1
ΜΛΣ 4,01 -0,74 44 21.908.554,8 2,86 1
ΕΥΑΠΣ 2,6 4,84 21 19.819.800 2,59 1
ΥΓΕΙΑ 0,139 9,45 30 12.749.042,581 1,67 1
ΦΡΛΚ 2,77 10,8 80 112.998.985,552 14,76 1
ΕΛΚΑ 0,997 4,62 19 5.596.966,975 0,73 1
* ,