(241) γαλακτοκομικά προϊόντα και (59) αλκοολούχα έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το ελληνικό σήμα - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

(241) γαλακτοκομικά προϊόντα και (59) αλκοολούχα έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το ελληνικό σήμα

23.06.2016 00:10

Έχουν στις συσκευασίες τους μια καρδιά στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Διακόσια σαράντα ένα (241) γαλακτοκομικά προϊόντα και 59 αλκοολούχα έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το ελληνικό σήμα ενώ σύντομα αναμένεται να  είναι έτοιμος και ο κανονισμός για την πιστοποίηση και άλλων δυο προϊόντων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών  καθώς τελείωσε η διαβούλευση του σχετικού κανονισμού  από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας και ο συνολικός αριθμός να αυξηθεί σημαντικά.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο  όταν έγινε η πρώτη απονομή ελληνικού σήματος σε  προϊόντα  αρκετές από τις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων της χώρας αλλά και μικρότερες  σε δυο κλάδους, αυτούς των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών έχουν θέσει ορισμένα από τα προϊόντα τους στην «βάσανο» της πιστοποίησης και έχουν ήδη αποκτήσει  την   «καρδιά» που  ταχτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Επιχειρήσεις όπως οι : ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ , ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΡΙ-ΚΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, PERNOD RICARD HELLAS (ΕΠΟΜ), ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ . «ΝΕΟΓΑΛ», LIDL HELLAS., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΕΒΓΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.(ΟΛΥΜΠΟΣ) έχουν ήδη πιστοποιήσει ορισμένα από τα προϊόντα τους.

Το ελληνικό σήμα βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του  Ελληνικού Σήματος ξεκίνησε το 2010  και έπειτα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις τόσο με τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και με την Κομισιόν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι σχετικές διατάξεις υπερψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής το 2012.

To Ελληνικό Σήμα, είναι κρατικό, απονέμεται προαιρετικά εφόσον αυτό ζητηθεί από τις επιχειρήσεις, δεν συνδέεται με ισχυρισμό ποιότητας των προϊόντων  παρά μόνο με την εθνικότητα της προστιθέμενης αξίας.

Η υιοθέτηση του Ελληνικού Σήματος πιστοποιεί με ασφάλεια το προϊόν ή την υπηρεσία για την ελληνικότητα τους. Οι φορείς του Σήματος θα επωφελούνται από την αναγνωσιμότητα του τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Δίνεται η δυνατότητα νια τους παραγωγούς, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στη μεταποίηση, ή στις υπηρεσίες, να προωθούν εφόσον το επιθυμούν την ελληνικότητα τους.

Δικαιούχοι του σήματος είναι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ελληνική παραγωγή ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος( ελληνικών ή ξένων συμφερόντων).

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα και γ) τα λοιπά (βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την απονομή του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικό, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονομή του Σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα με το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.

Στα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει ποσοστό της μάζας των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα.

Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το ποσοστό επί της μάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης.

Ωστόσο μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε μη επαρκείς ποσότητες, β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους, γ) επίσης, μπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες.

Για τα λοιπά (βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται με τον κανονισμό απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία

Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και διαφήμιση του προϊόντος.

Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται για αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης του να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις χορήγησης του, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήματος διασφαλίζεται με έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο Φορέας απονομής του Σήματος.

Σήμερα υπάρχει κανονισμός πιστοποίησης για  το Γάλα και  τα γαλακτοκομικά προϊόντα  και ο φορέας απονομής είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα (τηλ. 2108392000 2108392148 agrocert@otenet.gr),καθώς και για τα αλκοολούχα ποτά με φορέα απονομής το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων τηλ.2106479220 e-mail alkooli@gcsl.gr)

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017