Τι μας έδειξε το α΄ τρίμηνο του 2015 της Alpha bank; – Σε προβλέψεις, καταθέσεις και ρευστότητα η επίδραση της κρίσης | Mikrometoxos.gr

Τι μας έδειξε το α΄ τρίμηνο του 2015 της Alpha bank; – Σε προβλέψεις, καταθέσεις και ρευστότητα η επίδραση της κρίσης

29.05.2015 04:11
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αιτία των μεγαλύτερων ζημιών δεν ήταν το retail όπως στο παρελθόν αλλά τα επιχειρηματικά δάνεια.
Τι μας έδειξε το πρώτο τρίμηνο του 2015 της Alpha bank, ένα τρίμηνο εντός του πυρήνα της ελληνικής κρίσης; Η μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια στα 426,3 εκατ επέδρασαν καίρια στο α΄ τρίμηνο του 2015 οδηγώντας σε αύξηση ζημιών.
Ωστόσο η κίνηση εξυγίανσης στην οποία προέβη η Alpha bank ήταν ρεαλιστικά ορθή.
Ποια είναι τα δεδομένα του α΄ τριμήνου του 2015 για την Alpha Bank;
1)Ο όμιλος της Alpha bank εμφάνισε ζημίες -115,8 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2015 λόγω προβλέψεων για προβληματικά δάνεια ύψους 426,3 εκατ ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αιτία των μεγαλύτερων ζημιών δεν ήταν το retail όπως στο παρελθόν αλλά τα επιχειρηματικά δάνεια.
2)Τα συνολικά NPLs ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων δανείων, διαμορφώθηκε στο 33,8%.
Τα στεγαστικά εμφάνισαν NPLs 31,6% ή 6,7 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια, τα καταναλωτικά 42,3% ή 3,1 δισεκ. και τα επιχειρηματικά 33,3% ή 11,5 δισεκ. ευρώ.
Τα συνολικά NPLs διαμορφώνονται στα 21,3 δισεκ. και τα δάνεια σε καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών σε 5,4 δισεκ.
Το coverage ratio ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις ανήλθε στο 63%.
3)Η ρευστότητα αποτελεί ένα δομικό πρόβλημα του συστήματος, καθώς οι καταθέσεις μειώνονται και η εξάρτηση από το ευρωσύστημα αυξάνεται.
Οι καταθέσεις ανέρχονται σε 36 δισεκ. και στην Ελλάδα 28,8 δισεκ. ενώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου οι καταθέσεις στην Alpha bank Ελλάδος μειώθηκαν 8 δισεκ. ευρώ.
4)Η εξάρτηση της Alpha bank από το ευρωσύστημα ανέρχεται στα 25,4 δισεκ. ευρώ με την εξής κατανομή 20,6 δισεκ. ELA και 4,8 δισεκ. ΕΚΤ.
Οι εγγυήσεις διαμορφώνονται στα 31,6 δισεκ. εκ των οποίων 26,8 δισεκ. αφορούν το ELA και 4,8 δισεκ. την ΕΚΤ.
Το 39% του funding της Alpha bank προέρχεται από το ευρωσύστημα.
5)Τα κεφάλαια μειώνονται μεν αλλά η Alpha bank διαθέτει ακόμη πολύ ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και με Βασιλεία ΙΙΙ.
Τα tangible κεφάλαια ανήλθαν στα 6,9 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο του 2015 όταν στο 9μηνο του 2014 ήταν 8,22 δισεκ. ευρώ.
Το core tier 1 διαμορφώνεται στο 12,6% με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώνεται σε 54,7 δισεκ. έναντι συνολικού ενεργητικού 73 δισεκ. και το DTA σε 3,5 δισεκ. ευρώ.
6)Από το εξωτερικό προέκυψαν ζημίες σε προ φόρων βάση -27,7 εκατ εκ των οποίων η Κύπρος εμφάνισε ζημίες -27,4 εκατ και η Σερβία κέρδη προ φόρων +3,2 εκατ.www.bankingnews.gr
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017