Η Frigoglass ανακοινώνει συμφωνία αποεπένδυσης από τον κλάδο υαλουργίας Αθήνα

Η Frigoglass ανακοινώνει συμφωνία αποεπένδυσης από τον κλάδο υαλουργίας Αθήνα, 22 Μαΐου, 2015 – Σε συνέχεια της εκτενούς διαδικασίας διερεύνησης στρατηγικών επιλογών, η Frigoglass SAIC (“Frigoglass”) ανακοινώνει σήμερα ότι σύναψε συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας στην GZI Mauritius Limited (“GZI”).

 

Η GZI είναι η μητρική εταιρεία της GZ Industries Limited, του μεγαλύτερου κατασκευαστή συσκευασιών αλουμινίου για αναψυκτικά στη Δυτική Αφρική, με παραγωγικές δραστηριότητες στη Νιγηρία και στην Κένυα όπου τώρα ξεκινά να επεκτείνεται. Η Standard Chartered Private Equity, μέτοχος της GZI, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία.

 

Η συμφωνία πώλησης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων στη Νιγηρία («Κλάδος Υαλουργίας»). Επίσης, η Frigoglass ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Frigoglass Jebel Ali που εδρεύει στο Ντουμπάι και αποτελεί μέρος της συναλλαγής με την GZI. Η διοίκηση του συγκεκριμένου κλάδου και οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν παράλληλα με την πώληση. Ο αριθμός των υπαλλήλων του κλάδου στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι ανέρχεται σε 1.588.

 

Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Frigoglass από την πώληση του κλάδου υαλουργίας συμφωνήθηκε στα 225 εκατ. δολάρια (200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία), αυτό μεταφράζεται σε αξία επιχείρησης της τάξης των 403 εκατ. Δολαρίων (358 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για το 100% του κλάδου υαλουργίας. Τα 200 εκατ. δολάρια του τιμήματος θα είναι πληρωτέα σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 25 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε μετρητά σε δύο δόσεις στη διάρκεια των επομένων δύο ετών.

 

Η συναλλαγή υπόκειται στην λήψη, από την GZI, εγγυημένης χρηματοδότησης καθώς και σε άλλους συνήθεις όρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Τα έσοδα που θα εισπράξει η Frigoglass, εξαιρώντας τα έξοδα και τις αμοιβές που σχετίζονται με τη συναλλαγή, θα χρησιμοποιηθούν για την μείωση του δανεισμού.

 

Ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass, σχολίασε: «Κατόπιν της εκτενούς διαδικασίας διερεύνησης στρατηγικών επιλογών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι καταλήξαμε σε συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας στην GZI. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση θα συμβάλουν σημαντικά στην απομόχλευση του ισολογισμού μας και θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε στη δυναμική ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητάς μας, του κλάδου επαγγελματικής ψύξης. Πιστεύουμε ότι η GZI και ο βασικός μέτοχός της η Standard Chartered Private Equity είναι σε θέση να επενδύσουν στις ισχυρές προοπτικές του κλάδου υαλουργίας και είναι οι πλέον κατάλληλοι συνεργάτες ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.»

 

 

Ο κ.Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή είναι υψίστης σημασίας για την Frigoglass. Η κίνηση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην απομόχλευση του ισολογισμού μας και θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του κλάδου επαγγελματικής ψύξης σε νέα διάσταση. Έχουμε εντοπίσει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για κερδοφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, οδηγούμενη από την καινοτομία του προϊόντος, την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών (service) και την αξιοποίηση του γεωγραφικού μας αποτυπώματος. Επικεντρώνοντας τις προσπάθειες και τις επενδύσεις μας στη δραστηριότητα της επαγγελματικής ψύξης θα δημιουργήσουμε ενθουσιασμό για τους πελάτες μας και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.»

 

 

Ο κ.Motti Goldmintz, Διευθύνων Σύμβουλος της GZI, σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό βήμα για την GZI, συμβάλλοντας στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της. Η ισχυρή επιχειρηματική μας παρουσία στις συσκευασίες αλουμινίου σε συνδυασμό με την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Frigoglass στην υαλουργία, τα πλαστικά κιβώτια και τα μεταλλικά πώματα, θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε στους πελάτες μας, που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά αναψυκτικών και ποτών, ένα πλήρες πακέτο προϊόντων συσκευασίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτή την συναλλαγή ορόσημο που μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε τις σημαντικές ευκαιρίες στον κλάδο παραγωγής γυάλινων φιαλών, και να θέσουμε τη βάση δημιουργίας Παναφρικανικής πλατφόρμας υλικών συσκευασίας.» Οικονομικός σύμβουλος της Frigoglass στην αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους όρους της συναλλαγής ήταν η Citigroup Global Markets Limited. Οικονομικός σύμβουλος της GZI ήταν η Standard Chartered Bank.

 

 

Enquiries Frigoglass John Stamatakos Investor Relations Manager Tel: +30 210 6165767 E-mail: [email protected]

 

 

Frigoglass Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής. Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

 

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε πρωταθλητή των αναδυομένων αγορών. Με οκτώ παραγωγικές μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση. Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.

* ,