Η μετοχή της ημέρας και του 2ημέρου | Mikrometoxos.gr

Η μετοχή της ημέρας και του 2ημέρου

16.05.2015 11:18

Η Γενική Συνέλευση της Autohellas ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 2014, ποσού 0,80 ανά μετοχή.

Το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,7200 ανά μετοχή. Από τις 20 Μαΐου 2015 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Και από την ημέρα της ανακοίνωσης η μτχ κινείται μόνον θετικά…

Σε νέα υψηλά 12μήνου και όχι μόνον, αλλά και με μόνιμο πρόβλημα την έλλειψη εμπορευσιμότητας. Που στη περίπτωσή της συγχωρείται και με το παραπάνω αφού δεν υπάρχει περίπτωση να μην ρευστοποιήσει κανείς κάποιος την θέση του και με κέρδος πάντοτε…

Στα πολύ υπέρ της και το ότι έχει αφομοιώσει -απορροφήσει όλα τα αποκοπέντα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει!!!  

 

ΑΠΟ το σημερινό ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017