1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, τρίμηνης διάρκειας

Η απόδοση αυξήθηκε στο 1,9% από 1,8% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Ωστόσο ο δείκτης κάλυψης βελτιώθηκε στο 1,93 από 1,32 προηγουμένως. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,90% έναντι 1,8% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,625 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,93 φορές, με το δείκτη κάλυψης να εμφανίζεται βελτιωμένος σε σχέση με τη δημοπρασία της προηγούμενης εβδομάδας (είχε διαμορφωθεί μόλις στο 1,32).
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

* ,