Όλα δείχνουν ότι ξεκινάει μία ανοδική προσπάθεια…

Όλα δείχνουν ότι ξεκινάει μία ανοδική προσπάθεια που μπορεί να δοκιμάσει κίνηση προς το 200 επίπεδο του f25.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μία κατοχύρωση των 185 μονάδων, ενώ για όσους πιστεύουν πως στην εκλογική αναμέτρηση η αγορά θα είναι στα χαμηλά της φτάνει να ανατρέξουν στο παρελθόν και θα δουν πως συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.

Οι 179 μονάδες είναι κοντινή μας σημαντική στήριξη ενώ σε περίπτωση διάσπασης του 185 το stop μας μπαίνει στις 177 μονάδες. Ο όγκος παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην παρούσα με την αγορά να τηρεί στάση αναμονής.

 

Support:  181, 179, 177,175,173

Resist.: 183, 185,188 190, 193

Daily spot market position  s/l 212

Elias Zacharakis

FIRST FINANCE SEC

* ,