Χ.Α.:- Σχόλια και τεχνική εικόνα για το 5ήμερο που ολοκληρώθηκε…

Τεχνικά, ο Γενικός ∆είκτης ήρθε σε επαφή στιγµιαία σε επαφή µε τις 700 µονάδες για να ακολουθήσουν τέσσερις συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις που διόρθωσαν την βραχυπρόθεσµα υπεραγορασµένη εικόνα. 
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖ.
Οι συναλλαγές παρουσίασαν αισθητή υποχώρηση καθώς διαδοχικά συρρικνώθηκαν σχεδόν 50% από Πέµπτη σε Πέµπτη στα 24 εκατ. ευρώ µέγεθος που δεν συνιστά θετικό οιωνό για την ανοδική τάση. 
Όπως και να έχει έως τις 655 µονάδες υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής και συντήρησης της βραχυπρόθεσµης ανοδικής τάσης καθώς εκεί ορίζεται το κοµβικό σηµείο αντιστροφής από τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµερών. 
Ο MACD παραµένει ακόµα αγορασµένος αν και ο κινητός µέσος του παρουσιάζει σηµεία σύγκλισης που σε µια πτώση της τάξης του 1% από τα τρέχοντα επίπεδα θα ακυρώσει το αγοραστικό σήµα της 28ης Αυγούστου. 
Συµπερασµατικά οι χαµηλοί τζίροι δεν φαίνεται να ευνοούν κανένα σενάριο ενδυνάµωσης τάσης. 
Η διόρθωση των τεσσάρων ανοδικών εβδοµάδων ήταν µάλλον εντός προγράµµατος από την άλλη πλευρά παρατηρείται µια απροθυµία υπέρβασης κάποιων επιπέδων που θα έδιναν διαφορετικό ενδιαφέρον -έστω και από τεχνικής άποψης- στην Αγορά. 
Η απροθυµία αυτή συνδέεται και µε την θετική εικόνα που έχουν οι µισές µετοχές του FTSE-25 σε σύγκριση µε τα επίπεδα τιµών της 26η Ιουνίου, οι οποίες έδωσαν σχεδόν µονοδιάστατα τον τόνο στην προσπάθεια ανάκαµψης της αγοράς. 
Χωρίς νέους πρωταγωνιστές το δυνητικό περιθώριο ανόδου θα παραµείνει περιορισµένο και η αγορά θα αναλώνεται σε κινήσεις µέσα στο εύρος 600 -700 µονάδες. 

 

* ,