Χ.Α: Ολίγα περί γ.δ και άλλα τινά…

Γενικός Δείκτης:

Γράφονται κάθε μέρα αναλύσεις επί αναλύσεων, για το πού θα πάει ο δείκτης, χρησιμοποιώντας κατά βάση την τεχνική ανάλυση.

Και αναρωτιέμαι, τι σημασία έχει πού θα πάει ο ΓΔ με την σημερινή εικόνα που παρουσιάζει η αγορά.

Με τον τραπεζικό κλάδο να είναι ο αποκλειστικός πρωταγωνιστής, ο ΓΔ μπορεί να βλέπει μόνο νότια!!!

Αλλά τι σημασία έχει, όταν οι περισσότερες μετοχές (όσες έχουν επιβιώσει) βρίσκονται σε δείκτη 1.500-2.000 και 2.800 μονάδων.

Ενώ οι τράπεζες βρίσκονται κάτω από τις 50 μονάδες…

Και με δεδομένο ότι οσονούπω ο ΓΔ θα καταστεί εκ νέου τραπεζοβαρής, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου, θα περίμενα βραχυπρόθεσμα μία πτώση της τάξης του 10-15%, αποκλειστικά λόγω τραπεζών (με την εισαγωγή των μετοχών).

Μικρότερες πιέσεις θα υπάρξουν και σε άλλες δεικτοβαρείς μετοχές, κυρίως λόγω των ρευστοποιήσεων για εύρεση ρευστότητας.

ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!!!

 

Aν. ΑΛ.

* ,