Χ.Α.: Η τεχνική εικόνα βελτιώθηκε αισθητά - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Χ.Α.: Η τεχνική εικόνα βελτιώθηκε αισθητά

11.09.2015 17:36

673,84 μονάδες

Εβδοµάδα:+4,21%

Έτος: -18,44%

Min (Εβδ.): 644,25 Max (Εβδ.): 680,41

Min 2015: 562,87 (24 Αυγ.)

Max 2015: 945,81 (25 Φεβ.)

—————————————

∆ιαδικαστικής φύσεως ήταν η εβδοµάδα που πέρασε καθώς οι βασικοί καταλύτες που επηρεάζουν επενδυτές και επιχειρήσεις βρίσκονται χρονικά µπροστά και µάλιστα σε ένα χρονοδιάγραµµα που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αρκετά απαιτητικό.
του Μάνου Χατζηδάκη
Μετά τις εθνικές εκλογές και τον σχηµατισµό κυβέρνησης θα πρέπει να επιταχυνθεί το θέµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών και το τέλος Οκτωβρίου να βρει τις τράπεζες έτοιµες να ξεκινήσουν την διαδικασία των αυξήσεων κεφαλαίου.
Την ίδια στιγµή και ως το τέλος Νοεµβρίου µια εκτεταµένη λίστα 53 προαπαιτούµενων θα πρέπει να ψηφιστεί από την Βουλή και να γίνει νόµος του κράτους αφενός για να αναχρηµατοδοτηθούν υποχρεώσεις 1,7 δις ευρώ µέχρι το τέλος του έτους αφετέρου για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου µνηµονίου που θα ανοίξει το δρόµο για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
beta
Η πίεση των ηµεροµηνιών είναι τέτοια που οι κινήσεις και ο χρονισµός των ενεργειών επιβάλλουν χειρουργική ακρίβεια καθώς αστοχίες και καθυστερήσεις θα επαναφέρουν το κλίµα δυσπιστίας σε επενδυτικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Ειδικά τώρα, σε µια φάση όπου η αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών και η ζωηρότερη προώθηση των αποκρατικοποιήσεων/αξιοποιήσεων είναι επιτακτική, το µήνυµα αποφασιστικότητας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλες τις ενδιαφερόµενες κατευθύνσεις προκειµένου η κανονικότητα να επανέλθει στην οικονοµία ή να αποκατασταθεί ένα σηµαντικό µέρος από αυτό που ίσχυε πριν τις 26 Ιουνίου.
Στην παρούσα φάση κάθε κίνηση που θεωρείται κοµβικής σηµασίας φαίνεται να εξαρτάται από την προηγούµενη. Ο βαθµός δυσκολίας προεξόφλησης των προοπτικών της αγοράς για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα δύσκολος αφού πολλά «αν» προσδιορίζουν το επιθυµητό αποτέλεσµα ή εν πάσει περιπτώσει µια κατάσταση που θα µπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική.
Εποµένως, η επιφυλακτικότητα των εµπλεκοµένων σε σχέση µε την χρηµατιστηριακή αγορά σε συνολικό επίπεδο δεν έχει κάποιο προφανή λόγο αλλαγής στάσης, οι τζίροι υποδεικνύουν µεν κάποιο αγοραστικό ενδιαφέρον σε λανθάνουσα µορφή από όσους είναι διατεθειµένοι να ρισκάρουν περισσότερο στα χαµηλά τριετίας από την άλλη πλευρά δε η απουσία των µεγάλων χαρτοφυλακίων καθιστά πολύ εύθραυστη την ισορροπία που παρατηρήθηκε στις δύο τελευταίες εβδοµάδες.
Γεγονός είναι πάντως ότι στις πτωτικές συνεδριάσεις η Αγορά εµφανίζει µειούµενους τζίρους που θα µπορούσε να ερµηνευθεί και ως ένδειξη άρνησης εκποίησης των µετοχών σε αυτά τα επίπεδα και πάντως όχι µε το υφιστάµενο κλίµα και περιεχόµενο νέων είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Η τεχνική εικόνα βελτιώθηκε αισθητά για τους αγοραστές βάζοντας πλώρη για την αντίσταση των τοπικών υψηλών της 13ης Αυγούστου (696,17 µονάδες) όπου σηµειώθηκε η υψηλότερη τιµή του Γενικού ∆είκτη µετά την επαναλειτουργία της ελληνικής αγοράς.
beta
Το αγοραστικό σήµα του MACD έβγαλε ανοδική κίνηση 50 µονάδων και η πρώτη στάση έγινε ακριβώς πάνω στην χρονοσειρά του κινητού µέσου των 30 ηµερών. Ο «σταυρός» που σχηµατίστηκε την περασµένη Πέµπτη στο διάγραµµα της αγοράς έδωσε κάποιο έναυσµα διόρθωσης, το οποίο ωστόσο είχε αρχικά πολύ περιορισµένη ισχύ και δεν έδειξε ν αλλάζει την βραχυπρόθεσµη ανοδική δυναµική της αγοράς. Οι ταλαντωτές βρίσκονται στην µέση της διαδροµής, στην λεγόµενη «ζώνη της αδιαφορίας» ενώ η σύγκλιση στους κυριότερους κινητούς µέσους προς τα επίπεδα διαπραγµάτευσης του Γενικού ∆είκτη αυξάνουν το ενδεχόµενο για µια γρήγορη κίνηση προς τις 700 µονάδες.
Ακολουθώντας την παράδοση που θέλει το Χρηµατιστήριο να κινείται µετριοπαθώς ή θετικά στις πρόσφατες παραµονές εκλογών (Εθν. Εκλογές. 30 Απρ. – 5 Μαί. 2012: -0,85%, 11-16 Ιουν. 2012:+13,71%, Ευρωεκλ.19-23 Μαι. 2014: +7,62% Εθν. Εκλ.19-23 Ιαν. 2015:+6,3%) θα περιµέναµε το Χρηµατιστήριο να επιµείνει στο σερί των ανοδικών εβδοµάδων πριν την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της κάλπης και πριν τις διερευνητικές εντολές σχηµατισµού κυβέρνησης.
Παρά τα λίγα προγραµµατισµένα οικονοµικά γεγονότα η ερχόµενη εβδοµάδα παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών. Αύριο είναι προγραµµατισµένο το άτυπο Eurogroup στο Λουξεµβούργο µε το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην συζήτηση για το ελληνικό χρέος.
BETA SEC
Την ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου θα διεξαχθεί η τηλεµαχία των πολιτικών αρχηγών των δύο κοµµάτων που προηγούνται στις δηµοσκοπήσεις.
Την ερχόµενη Πέµπτη είναι προγραµµατισµένη η οµιλία της προέδρου της FED όπου οι αγορές αναµένουν ενδείξεις ή ενέργειες για την πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τραπεζίτης στο θέµα των επιτοκίων µετά τις αναταράξεις στις Ασιατικές οικονοµίες.
Τέλος, την Παρασκευή λήγουν οι σειρές παραγώγων επί δεικτών και µετοχών για το µήνα Σεπτέµβριο.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017