Χ.Α.: Εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών – οι αλλαγές που πραγματοποιούνται…

Χ.Α.: Εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Απρίλιος 2015 – Σεπτέμβριος 2015, ενέκρινε χθες η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

 

Πιο συγκεκριμένα καμία εισαγωγή δεν προβλέπεται στον  FTSE/Χ.Α Large Cap, καμία  διαγραφή και καμία μεταβολή συντελεστών στάθμισης. Επίσης, στον FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Total Return δεν προβλέπεται καμία εισαγωγή, καμία διαγραφή και καμία μεταβολή συντελεστών στάθμισης.

 

Όσον αφορά  τον FTSE/Χ.Α. Mid Cap προκύπτει μια εισαγωγή αυτή του ΟΛΘ,  μία διαγραφή FHL Κυριακίδης και μία μεταβολή συντελεστών στάθμισης Ευρωπαϊκή Πίστη. Στον τραπεζικό δείκτη ο FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. δεν προβλέπεται καμία εισαγωγή, καμία διαγραφή και καμία  μεταβολή συντελεστών στάθμισης.

 

Όσον αφορά τον δείκτη  FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς εγκρίθηκαν πέντε  εισαγωγές και συγκεκριμένα οι Ευρωσύμβουλοι, Κορρές, Inform Λύκος, ΟΛΘ και Centric, επτά  διαγραφές ASCompany, Βιοκαρπέτ ΒΙΟΚΑ 0,00%, Δρομέας, ΕΚΤΕΡ, Ιντρακάτ, Creta Farms, FHL Κυριακίδης και μία  μεταβολή συντελεστών στάθμισης, στην Ευρωπαϊκή Πίστη.

 

Σημειώνεται ότι όλες οι αλλαγές στο Δείκτη FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν και στην σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι μετοχές της σύνθεσης του δείκτη.

 

Επίσης, ο υπολογισμός των νέων συντελεστών στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα πραγματοποιηθεί με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της συνεδρίασης της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2015.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2015.

* ,