Χρυσοχοΐδης ΑΧΕ: Οι 8+4 μετοχές του ΧΑ που επιλέγει για το 2016 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Χρυσοχοΐδης ΑΧΕ: Οι 8+4 μετοχές του ΧΑ που επιλέγει για το 2016

18.01.2016 00:04

Μετά την πολύ καλή επενδυτική απόδοση του 2015, οι οκτώ συν τέσσερις κορυφαίες μετοχικές επιλογές της γνωστής χρηματιστηριακής εταιρείας για τη φετινή χρονιά. Με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν και ποιες οικονομικές επιδόσεις προβλέπεται να σημειώσουν.
Χρυσοχοΐδης ΑΧΕ: Οι 8+4 μετοχές του ΧΑ που επιλέγει για το 2016
Με σκεπτικισμό υποδέχεται η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή το 2016, λόγω των αρνητικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα μέσα στο 2015, των κινδύνων που συνεχίζουν να υπάρχουν και της ελλιπούς ορατότητας για το μέλλον.

Σύμφωνα λοιπόν με την γνωστή ΑΧΕ, «το προαναφερθέν πλαίσιο δεν αφήνει χώρο για αισιόδοξες εκτιμήσεις: η έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μεγεθύνθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και η οικονομική δραστηριότητα βρέθηκε σε χαμηλά επίπεδα, απότοκο της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την εύθραυστη κοινωνική και πολιτική κατάσταση αλλά και της απουσίας ορατότητας για τους ερχόμενους μήνες.

Αντίστοιχα, το ασφάλιστρο κινδύνου για την Ελλάδα παραμένει σε υψηλό επίπεδο καθιστώντας δυσχερή την ορθή αποτίμηση των εγχώριων αξιών. Η ελληνική οικονομία προσδοκά σε μια θετική ροή επενδύσεων και ρευστότητας που μπορεί να προκληθεί από την εντατική προσήλωση στις διαρθρωτικές αλλαγές αλλά και την επανένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να οδηγήσει σε ασφαλώς βελτιωμένα επίπεδα αποτίμησης».

Οι επιλογές του 2016

Ποιες όμως είναι οι επενδυτικές επιλογές της Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακής για το 2016;

Σύμφωνα με την διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Νίκο Χρυσοχοΐδη, «το 2015 ήταν ένα ακόμη δύσκολο έτος για την ελληνική οικονομία καθώς οι πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την εγχώρια επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα επιδεινώνοντας το ήδη υπάρχον δυσχερές οικονομικό κλίμα. Αναλογιζόμενοι τα συγκεκριμένα δεδομένα, διατηρήσαμε για το 2016 το σύνολο των κορυφαίων επιλογών μας για το έτος 2015 καθώς θεωρούμε ότι αυτές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προκλήσεις που προέκυψαν, κάλυψαν τα κριτήρια μας αναφορικά με τα θεμελιώδη μεγέθη τους, έχουν σημαντική εξαγωγική παρουσία, παρουσιάζουν διατηρήσιμη και απρόσκοπτη λειτουργική ανάπτυξη και παράγουν ικανό επίπεδο χρηματορροών διασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και αξία προς τους μετόχους τους.

Οι κορυφαίες επιλογές μας σημείωσαν οριακό κέρδος 0,30% για το 2015 σε αντιδιαστολή με τις απώλειες 24% του Γενικού Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 30% του Δείκτη FTSE25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης για την ίδια περίοδο.

Ακολούθως, οι κορυφαίες επιλογές της εταιρίας μας για το έτος 2016 είναι: Ο ΟΤΕ, ο Ομίλος Μυτιληναίος (Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ), η ΤΙΤΑΝ, η Coca Cola HBC, η Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ), ο ΟΠΑΠ και ο Όμιλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ).

Επίσης διατηρούμε θετική άποψη για τις μετοχές της ΚΡΙ-ΚΡΙ, των Πλαστικών Θράκης της Τέρνα Ενεργειακή και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι οι προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ για το 2016 είναι ευνοϊκές καθώς αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση στις πωλήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο εξωτερικό, επιπρόσθετη ωφέλεια από την σημαντική ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης (ΟΤΕ TV) και των συνδυαστικών πακέτων επικοινωνίας ενώ το πρόγραμμα ελέγχου κόστους που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη θα συνεισφέρει περαιτέρω στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ενισχύοντας το λειτουργικό περιθώριο και κατ’ επέκταση το περιθώριο καθαρού κέρδους. Για το 2016 εκτιμούμε ότι οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου θα ανέλθουν στα 3,95 δις. ευρώ, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και αποσβέσεων θα ανέλθει στα 1,4δις ευρώ και τα καθαρά κέρδη περιόδου στα 286εκ. ευρώ ενισχυμένα κατά 55% σε σχέση με τα εκτιμώμενα κέρδη του 2015.

Το κατασκευαστικό κομμάτι του Ομίλου Μυτιληναίου, η ΜΕΤΚΑ βρίσκεται μπροστά σε ένα έτος με σημαντικές προκλήσεις καθώς αναμένουμε την συνέχιση και πιθανώς και την ολοκλήρωση των ενεργειακών projects που έχει αναλάβει κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής (όπου είχαν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως λόγω της τεταμένης πολιτικής αστάθειας). Η ενδεχόμενη ολοκλήρωση θα συμβάλλει θετικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας και σε στο άριστο σενάριο θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις μας για το επίπεδο πωλήσεων (599 εκ. ευρώ) για το λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων (108εκ. ευρώ) και για το καθαρό κέρδος (70,61 εκ. ευρώ).

Αναφορικά με τη μητρική εταιρεία, το τρέχον έτος εκτιμούμε πως θα ομαλοποιηθεί ο ρυθμός των πωλήσεων και κερδοφορίας στο τομέα του αλουμινίου σε σταθερότερα επίπεδα μετά από την πολύ ευνοϊκή πορεία της τιμής του αλουμινίου και την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου για το 2015 που οδήγησε σε σημαντικά κέρδη. Σε επίπεδο Ομίλου εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν στα 1.09 δις. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων στα 247 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από μειοψηφίες στα 59,60 εκ. ευρώ. Σημείο προς διερεύνηση αποτελεί ο τομέας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας διότι πρέπει να αποσαφηνιστεί το καθεστώς του πλαισίου δραστηριοποίησης κάτι που ενδεχόμενα θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα σταθερό επίπεδο πωλήσεων για τον Όμιλο.

Η Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ) εξαργυρώνει την επιτυχημένη απορρόφηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας καθώς έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την αυξανόμενη τουριστική ροή προς την Ελλάδα εδραιώνοντας την θέση της ως κορυφαία εγχώρια αεροπορική εταιρία. Για την Aegean Airlines αναμένουμε να συνεχίσει την ανοδική της πορεία με οδηγό το 2015 φτάνοντας σε συνολικά έσοδα της τάξεως των 960 εκ. ευρώ, που θα εξασφαλίσουν ένα επίπεδο λειτουργικών κερδών προ αποσβέσεων 108 εκ. ευρώ και καθαρών κερδών 62 εκ. ευρώ. Τέλος, χάρη στην υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση της, θεωρούμε πως είναι σε θέση να συνεχίσει να παράγει επιπλέον αξία προς τους μετόχους συνεχίζοντας και την απρόσκοπτη ανάπτυξή της.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ για το 2016 προσδοκά να ωφεληθεί περεταίρω από την ανάκαμψη της ζήτησης στις ΗΠΑ κάτι που έδειξαν τα τελευταία αποτελέσματα εννεάμηνου του 2015 όπως και από τον περιορισμό του κόστους σε καύσιμα στη γεωγραφική περιοχή της Αιγύπτου ώστε η γραμμή παραγωγής της να λειτουργεί απρόσκοπτα. Αυτό εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα εκτιμούμε το επίπεδο των λειτουργικών κερδών προ αποσβέσεων να ανέλθει στα 239 εκ. ευρώ. και των καθαρών κερδών 51 εκ. ευρώ αντίστοιχα για το οικονομικό έτος του 2016.

Η Coca Cola Hellenic αποτελεί το value play των κορυφαίων επιλογών μας: Από την στιγμή της έναρξης της κάλυψης της μετοχής είχαμε επισημάνει την υψηλή εσωτερική αξία της σε σχέση με την αποτίμηση της στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η εταιρία ενημέρωσε ότι το 2016 ολοκληρώνεται το πλάνο των εξόδων αναδιοργάνωσης με στόχο τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου. Θεωρούμε πως το 2016 θα είναι μια χρονιά που θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2015 σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας (6,30 δις. ευρώ, 242εκ. ευρώ αντίστοιχα) διατηρώντας την Coca Cola Hellenic ως μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές επιλογές.

Ο ΟΠΑΠ παρότι αντιμετωπίζει μια σειρά επιχειρησιακών ζητημάτων που ανέκυψαν στο τέλος του 2015 (πάγωμα του πολλά υποσχόμενου project των VLT’s, καθώς και η σκέψη των κυβερνητικών κλιμακίων για επιπλέον φορολόγηση στο παιχνίδι ΚΙΝΟ) επιβεβαίωσε τις προβλέψεις μας για το επίπεδο κερδοφορίας και πωλήσεων. Το νέο έτος ξεκινάει με σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων παιχνιδιών.

Εντούτοις διατηρούμε τον ΟΠΑΠ ως top pick καθώς θεωρούμε ότι το υπάρχον χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών του, η επιπλέον ανάπτυξη του ηλεκτρονικού στοιχήματος καθώς και η λειτουργική αποτελεσματικότητα του είναι ικανά να παράγουν την προσδοκώμενη αξία για τους μετόχους αντισταθμίζοντας εν μέρει την καθυστέρηση του project των VLT’s που εφόσον έχουν θετική τροπή θα προσθέσουν παραπάνω αξία στους μετόχους του Ομίλου.

Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι το επίπεδο των πωλήσεων του Ομίλου για το 2016 θα ανέλθει στα 5,14 δισ. ευρώ, το λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων στα 311 εκ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 195εκ ευρώ.

Η μετοχή των Ελληνικών Χρηματιστηρίων αποτελεί παγίως μια εκ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών μας καθώς συνδυάζει υγιή θεμελιώδη χαρακτηριστικά, ισχυρό ισολογισμό και το ιδιαίτερο χαρακτήρα της επένδυσης τύπου ”proxy” δηλαδή αυτής που δρέπει τα οφέλη της όποιας βελτίωσης στις εργασίες και στην τιμολόγηση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Επενδυτικές «εφεδρείες»

Επικουρικά προς τις κορυφαίες επιλογές μας, θα αναφερθούμε όπως κάθε χρόνο, στις επενδυτικές εφεδρείες μας, μετοχές για τις οποίες διατηρούμε θετική άποψη και θεωρούμε πως μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστες επιλογές, τόσο λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους όσο και χάρη στις λειτουργικές αποδόσεις τους και την ελκυστική αποτίμηση τους. Τέτοιες μετοχές αποτελούν ο Όμιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ, τα Πλαστικά Θράκης, ο Όμιλος Τέρνα Ενεργειακή και η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Ο Όμιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας εκμεταλλευόμενος την αυξανόμενη στροφή των καταναλωτών προς τα εν λόγω προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύ του αποτελεί η υγιής κεφαλαιακή του διάρθρωση που επιτρέπει την αυτόνομη δραστηριότητα του, εξασφαλίζει θετικές χρηματορροές και τελικά συμβάλλει στην ανάπτυξη του.

Όσον αφορά τον Όμιλο των Πλαστικών Θράκης εκτιμούμε πως το 2016 θα είναι έτος αντίστοιχης θετικής απόδοσης σε επίπεδο πωλήσεων και κερδών με το 2015 καθώς εξακολουθούν να ωφελούνται από τη πτώση της τιμής του πετρελαίου (πρώτη ύλη) και την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου (κόστος παραγωγής σε δολάρια). Ο εξαγωγικός χαρακτήρας της εταιρίας αλλά και το επίπεδο εξειδίκευσης των προϊόντων της ανέκαθεν μας ενίσχυαν τη θετική άποψη μας για την πορεία των εργασιών του Ομίλου και την αισιοδοξία μας για τα αποτελέσματα του 2016.

Η Τέρνα Ενεργειακή δραστηριοποιείται στον αναπτυσσόμενο κλάδο της παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλάδο που κατατάσσουμε στους κορυφαίους από πλευράς προοπτικών καθώς στο μέλλον θα συνεισφέρει σημαντικό κομμάτι της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Τέρνα Ενεργειακή είναι ο μεγαλύτερος παίκτης σε αυτόν τον κλάδο και κεντρίζει το ενδιαφέρον μας παρότι οι παρελθούσες χρήσεις δε συμβάδισαν με το επίπεδο των προβλέψεων μας. Η αύξηση της δυναμικότητας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αποδείχθηκε πιο αργή ενώ η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού (load factor) υπήρξε κατά διαστήματα χαμηλή.

Το 2015 μας έδειξε ότι ο Όμιλος συμβαδίζει πλέον με το πλάνο ανάπτυξης του ενώ τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα είναι απόρροια της αποδοτικότερης λειτουργίας όπως και της αναμενόμενης αύξησης σε λειτουργική δυναμικότητα. Για το οικονομικό έτος 2016 εκτιμούμε το επίπεδο πωλήσεων θα ανέλθει στα 243 εκ. ευρώ από τα εκτιμώμενα για το τρέχον έτος 170 εκ. ευρώ, ενισχύοντας το λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων στα 126 εκ. ευρώ και αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη στα 32,8 εκ. ευρώ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποτέλεσε εκ των κορυφαίων επιλογών μας τα προηγούμενα χρόνια τόσο λόγω της λειτουργικής της υπεροχής, όσο και χάρη στη χαμηλή αποτίμηση της. Το 2015 επιβεβαίωσε τις προσδοκίες μας στο σκέλος της ορθής αποτίμησης της αν και υστέρησε σε λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αναμένουμε την επιστροφή των λειτουργικών μεγεθών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ σε πιο κανονικά επίπεδα χωρίς την επιρροή εκτάκτων ευνοϊκών παραγόντων (υψηλό περιθώριο διύλισης και χαμηλή τιμή πετρελαίου), επίπεδα που οδηγούν σε χαμηλότερη αποτίμηση σε σχέση με την τρέχουσα χωρίς να ακυρώνουν την σαφή εν γένει άποψη μας για την ποιότητα της εταιρίας».

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017