Χρειάζονται 180-220 εκατ. οι Συνεταιριστικές- Δεν θα επενδύσει η EBRD – Συγχωνεύσεις μεταξύ κλάδου ή με Attica Bank

Χρειάζονται 180-220 εκατ. οι Συνεταιριστικές
Δεν θα επενδύσει η EBRD – Συγχωνεύσεις μεταξύ κλάδου ή με Attica Bank
 
Τα ασφυκτικά πλαίσια για την ανακεφαλαιοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών ύψους 180-220 εκατ. έως το τέλος του 2015, πιέζουν για γρήγορες και ξεκάθαρες αποφάσεις για το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα. 

Πρωτίστως θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση. Οι συνεταιριστικές τράπεζες μετά την αλλαγή του νόμου που επιτρέπει πλέον στρατηγικούς επενδυτές, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν καθώς μπορούν να αποκτήσουν ποσοστά έως 33% ή 50% υπό όρους με οριοθετημένο δικαίωμα ψήφου στο 33% για κάθε μέτοχο.  

Μάλιστα είχε εξεταστεί η EBRD η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να καλύψει μέρος της ανακεφαλαιοποίησης της Παγκρήτριας Τράπεζας που μπορεί να προσεγγίσει τα 90 με 100 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο, η EBRD δεν θα επενδύσει στις συνεταιριστικές τράπεζες. Όσες συνεταιριστικές τράπεζες δεν καταφέρουν να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια θα έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στο ΤΧΣ. 

Όμως θα υπάρξει αναλογία συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων με το ΤΧΣ. Με βάση ενδείξεις – καθώς ακόμη δεν έχει αποφασιστεί – οι ιδιώτες πρέπει να καλύψουν το 40% των κεφαλαίων και το ΤΧΣ το 60%.
Είχε αναφερθεί και μια σχέση ιδιωτών προς ΤΧΣ 50% προς 50% αλλά δεν επιβεβαιώνεται. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών έως τα τέλη του 2015 θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος συγχωνεύσεων.