Σταθεροποιητικού χαρακτήρα η συνεδρίαση στην Αγορά Παραγώγων

 —ΧΠΑ—

Σταθεροποιητικού χαρακτήρα η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων, που συνδυάστηκε με μικρή αύξηση των συναλλαγών, τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (37.815 συμβόλαια).
Οι “long” συνέχισαν να μετακυλίουν επιθετικότερα θέσεις, με αποτέλεσμα την αξιοπρόσεκτη υπερτίμηση για το συμβόλαιο του δείκτη στον δεύτερο μήνα.
Μειώθηκαν στα 7.837 συμβόλαια του δείκτη, οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 2.017, 901 για τον Σεπτέμβριο και 1.116 για τον Οκτώβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 197,25) κινήθηκε μεταξύ 193,25 και 197,75 μονάδων και υπεραποδίδοντας του αντίστοιχου δείκτη στην υποκείμενη, γύρισε σε υπερτίμηση 0,10%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (200.000 Πειραιώς, 9.040 ΔΕΗ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (11.798), Εθνική (2.772), Πειραιώς (11.929), Eurobank (5.090), ΟΠΑΠ (1.183), Μυτιληναίο (153), ΟΤΕ (194), ΔΕΗ (449), MIG (349), ΓΕΚ (2.893), Τιτάνα (473).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTASE υποχώρησε ελαφρά στα επίπεδα του 58%, ενώ ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα μόλις 64 δικαιώματα αγοράς.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (33.382.193 τεμ.), Eurobank (1.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.200 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,