ΧΠΑ: Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με μικρή υπερτίμηση 0,20%

ΧΠΑ
Με αρνητικό πρόσημο και αξιοπρόσεκτες απώλειες ολοκληρώθηκε και η προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων.
Σε χαμηλά επίπεδα, αλλά ανεβασμένες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση οι συναλλαγές, τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (4.755 συμβόλαια).
Στα 6.014 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.111, 1.927 για τον Νοέμβριο, 1.184 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Ιανουάριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 196) κινήθηκε μεταξύ 196 και 200,75 μονάδων, κλείνοντας με μικρή υπερτίμηση 0,20%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (120.411 Eurobank, 18.000 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (1.490), ΔΕΗ (1.170), ΟΤΕ (874), MIG (219),Μυτιληναίο (142), ΕΧΑΕ (146), Ελ. Πετρέλαια (141), Μέτκα (118), Motor Oil (133), Jumbo (134).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης οι επενδυτές δήλωσαν απόντες, καθώς καταγράφηκαν μόλις 95 τεμάχια (95 calls) με την τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα να βυθίζεται στο 42%.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (65.562.193 τεμ.), Eurobank (82.715.054 τεμ.), Πειραιώς (16.388.200 τεμ.), Εθνική (29.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,