ΧΠΑ: Το ΣΜΕ του Ftse έκλεισε με premium 0,50%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης

ΧΠΑ

Καθαρά πτωτική συνεδρίαση και στην Αγορά Παραγώγων, η οποία συνδυάστηκε με αξιοπρόσεκτη αύξηση των συναλλαγών, τόσο στα συμβόλαια του δείκτη (επέστρεψαν οι μετακυλίσεις θέσεων), όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (45.033 συμβόλαια).
Στα 7.977 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Απρίλιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 5.245, 3.274 για τον Απρίλιο, 1.971 για τον Μάιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 150,75) κινήθηκε μεταξύ 147,25 και 150,75 μονάδων, κλείνοντας με premium 0,50%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (50.000 Εθνική, 14.000 ΟΠΑΠ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (345), Alpha Bank (6.198), Eurobank (4.601),Πειραιώς (13.662), Εθνική (9.479), MIG (9.125), ΟΤΕ (337), Frigoglass (288), ΟΠΑΠ (433).
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap μειώθηκε στο 45%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 68 δικαιώματα (53 αγοράς και 15 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι:
Εθνική (1.220.527 τεμ.). Πειραιώς (2.210.343 τεμ.), Alpha Bank (2.447.600 τεμ.), Eurobank (1.064.879 τεμ.) και ΔΕΗ (1.202.524 τεμ.).
* ,