ΧΠΑ: Το ΣΜΕ του 25άρη γύρισε σε discount 0,10% – αξιοπρόσεκτη η αύξηση του όγκου στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών

ΧΠΑ

Συνεδρίαση μεγάλης μεταβλητότητας και στην Αγορά Παραγώγων, που είχε σαν αποτέλεσμα την σχετική αύξηση των συναλλαγών στα συμβόλαια του δείκτη και την αξιοπρόσεκτη αύξηση του όγκου στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (81.040 συμβόλαια).
Στα 15.352 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 4.900, 4.202 για τον Φεβρουάριο και 698 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 152) κινήθηκε μεταξύ 144,5 και 154 μονάδων και γύρισε σε discount 0,10%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (12.037 Viohalco, 5.000 Alpha Bank, 26,100 Εθνική, 7.000 ΟΠΑΠ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (306), ΔΕΗ (864), Alpha Bank (9.224), Eurobank (6.115), Πειραιώς (31.675), Εθνική (30.047), MIG (678), Μυτιληναίο (367), ΟΤΕ (493), ΓΕΚ (191), ΕΧΑΕ (149), Ελ. Πετρέλαια (348), Jumbo (147).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap μειώθηκε στο 40%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 178 δικαιώματα (172 αγοράς και 6 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (5.819.515 τεμ.). Πειραιώς (6.599.662 τεμ.), Alpha Bank (2.308.601 τεμ.) και Eurobank (1.172.739 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,