ΧΠΑ: Συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων με τους “long” πιο δραστήριους

ΧΠΑ

Με συνεδρίαση μικρής ανόδου ξεκίνησε η εβδομάδα στην Αγορά Παραγώγων, ενώ συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων με τους “long” πιο δραστήριους.

Αυξημένες οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντικά μειωμένες στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (36.647 συμβόλαια), λόγω και της επικείμενης παύσης των Παράγωγων προϊόντων επί των Τραπεζικών τίτλων.

Στα 6.630 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 4.091, 2.140 για τον Οκτώβριο, 1.728 για τον Νοέμβριο και 223 για τον Δεκέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 201,75) κινήθηκε μεταξύ 199 και 203,25 μονάδων αυξάνοντας την υποτίμηση στο 0,35%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (18.010 ΕΧΑΕ, 8.739 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (10.468), Εθνική (6.044), Πειραιώς (8.997), Eurobank (8.894), ΟΠΑΠ (412), ΔΕΗ (417), ΟΤΕ (478), MIG (281), Motor Oil (201).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap αυξήθηκε στο 54%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 167 δικαιώματα (123 αγοράς και 44 πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (35.532.193 τεμ.), Eurobank (7.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.251 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,