ΧΠΑ: Συνεδρίαση δύο όψεων και στην Αγορά Παραγώγων

ΧΠΑ

Συνεδρίαση δύο όψεων και στην Αγορά Παραγώγων, όπου ξεκίνησε με ελεγχόμενες πιέσεις, για να ακολουθήσουν επανατοποθετήσεις που ώθησαν ψηλότερα τις τιμές.
Συρρικνώθηκε ο όγκος στα συμβόλαια του δείκτη, ενώ αύξηση παρουσίασε στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (52.131 συμβόλαια). Στα 8.838 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.238, 2.693 για τον Οκτώβριο, 545 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 198) κινήθηκε μεταξύ 193,25 και 199,75 μονάδων και μείωσε την υπερτίμηση στο 0,10%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Εξαιρετικά χαμηλός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (130.375 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (18.553), Εθνική (10.435), Πειραιώς (15.518), Eurobank (4.903), ΟΠΑΠ (350), ΔΕΗ (1.011), ΟΤΕ (396), ΓΕΚ (129), Ελ. Πετρέλαια (141), Jumbo (119), MIG (180).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap αυξήθηκε στο 56%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 276 δικαιώματα (228 αγοράς και 48 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (35.532.193 τεμ.), Eurobank (7.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.200 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,