ΧΠΑ: Νέα υποχώρηση παρουσίασαν οι συναλλαγές τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών

ΧΠΑ

Διατηρούνται τα θετικά, τελικά κλεισίματα και στην Αγορά Παραγώγων, έστω και με μικρούς βηματισμούς, ενώ και νέα υποχώρηση παρουσίασαν οι συναλλαγές τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (30.779 συμβόλαια).

Στα 16.786 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Μάιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.438, 1.334 για τον Μάιο και 104 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 160,25) κινήθηκε μεταξύ 159 και 161,5 μονάδων και αύξησε την υποτίμηση στο 0,25%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (16.200 MIG, 12.000 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (551), Alpha Bank (2.855), Eurobank (4.173), Πειραιώς (10.977), Εθνική (7.725), MIG (3.012), ΟΤΕ (239), ΟΠΑΠ (231), Ελλάκτωρα (193), Μυτιληναίο (139), Viohalco (176), ΕΧΑΕ (136), Motor Oil (103).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap υποχώρησε στο 41%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν εξαιρετικά χαμηλός στα 19 δικαιώματα (10 αγοράς και 9 πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.220.527 τεμ.). Πειραιώς (2.210.343 τεμ.), Alpha Bank (2.447.600 τεμ.), Eurobank (1.114.795 τεμ.) και ΔΕΗ (1.177.224 τεμ.).

* ,