ΧΠΑ: Με μικρή υπερτίμηση 0,25% έκλεισε το ΣΜΕ του F25

ΧΠΑ

Καθαρά πτωτική συνεδρίαση και στην Αγορά Παραγώγων, όμως η αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας συνοδεύτηκε από αξιοπρόσεκτη αύξηση των συναλλαγών, τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (117.806 συμβόλαια).
Στα 27.050 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 6.807, 6.524 για τον Ιούνιο και 283 για τον Ιούλιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 182,75) κινήθηκε μεταξύ 178,5 και 185,25 μονάδων κλείνοντας με μικρή υπερτίμηση 0,25%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (40.000 ΔΕΗ, 13.000 ΟΠΑΠ, 67.000 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (1.857), Alpha Bank ΑΛΦΑ -4,14%(12.087), Eurobank (9.349), Πειραιώς (23.316), Εθνική (63.270), MIG (5.550), ΟΤΕ (614), ΟΠΑΠ (660), Ελ. Πετρέλαια (165), Μυτιληναίο (264), ΕΧΑΕ (102).
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap παρέμεινε στο 42%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 56 δικαιώματα (55 αγοράς και 1 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.224.527 τεμ.). Πειραιώς (2.960.343 τεμ.), Alpha Bank ΑΛΦΑ -4,14% (2.697.605 τεμ.), Eurobank (2.341.742 τεμ.) και ΔΕΗ (1.063.955 τεμ.).