ΧΠΑ: Μειώθηκε το discount στο 0,15% – νέα αύξηση των συναλλαγών

Συνεδρίαση – ασανσέρ, η τελευταία της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, που είχε σαν αποτέλεσμα την αξιοπρόσεκτη αύξηση των συναλλαγών τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (78.606 συμβόλαια).
Στα 10.830 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 6.627, 5.261 για τον Μάρτιο και 1.366 για τον Απρίλιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 149,75) κινήθηκε μεταξύ 144,5 και 153 μονάδων, μειώνοντας το discount στο 0,15%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Σχετικά μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (20.000 Eurobank, 20.300 ΔΕΗ, 150.000 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (994), ΔΕΗ (1.027), Alpha Bank (9.487), Eurobank (9.606), Πειραιώς (20.723), Εθνική (23.696), MIG (4.137), ΟΤΕ (1.116), ΕΧΑΕ (211),Μυτιληναίο (440), ΓΕΚ (431), Ελ. Πετρέλαια (445), Jumbo (314), Motor Oil (182), Viohalco (135), Frigoglass (135).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη κινήθηκε στα επίπεδα του 44%, ενώ αυξημένος ήταν ο όγκος συναλλαγών στα συνολικά 730 δικαιώματα (528 αγοράς και 202 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.220.526 τεμ.). Πειραιώς (1.183.662 τεμ.), Alpha Bank (5.516.805 τεμ.) και Eurobank (3.390.981 τεμ.), ΔΕΗ (1.283.589 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,