ΧΠΑ: Μειώθηκαν ανοιχτές θέσεις και το premium του συμβολαίου F25

ΧΠΑ

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ εντάθηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων, που είχαν σαν αποτέλεσμα την νέα σημαντική αύξηση των συναλλαγών στα συμβόλαια του δείκτη.

Σαφώς μειωμένος ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (4.729 συμβόλαια).

Στα 3.842 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 9.274, 3.916 για τον Νοέμβριο, 5.344 για τον Δεκέμβριο και 14 για τον Ιανουάριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 201) κινήθηκε μεταξύ 195 και 202 μονάδων, μειώνοντας την υπάρχουσα υπερτίμηση στο 0,11%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (1.315), ΔΕΗ (1.304), ΟΤΕ (343), MIG (514), Μυτιληναίο (323), Ελ. Πετρέλαια (152), Motor Oil (174), ΕΧΑΕ (115).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης η κινητικότητα παρέμεινε χαμηλή καθώς σημειώθηκαν μόλις 268 δικαιώματα (173 calls και 95 puts), ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα διατηρήθηκε στο 43%.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (62.562.193 τεμ.), Eurobank (82.715.054 τεμ.), Πειραιώς (16.388.200 τεμ.), Εθνική (29.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,