ΧΠΑ: Κλείνοντας με μικρή υπερτίμηση 0,25%…

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια, με τις συναλλαγές να παραμένουν καθηλωμένες στα συμβόλαια του δείκτη και να παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (5.237 συμβόλαια).

Στα 10.020 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.944, 1.785 για τον Νοέμβριο και 159 για τον Δεκέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 210) κινήθηκε μεταξύ 205,25 και 212,25 μονάδων, κλείνοντας με μικρή υπερτίμηση 0,25%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (469), ΔΕΗ (1.540), ΟΤΕ (697), MIG (1.525), Frigoglass (219), ΓΕΚ (132), Μυτιληναίο (159).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά των δικαιωμάτων του δείκτη FTSE η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα ανέβηκε στο 44%, ενώ ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293 δικαιώματα, (292 δικαιώματα αγοράς και 1 δικαίωμα πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από τηνΕΧΑΕ είναι: Alpha Bank (35.670.993 τεμ.), Eurobank (7.489.454 τεμ.), Πειραιώς (15.254.400 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

 

 

* ,