ΧΑΑ: Στο 63,3% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων τον Μάρτιο έναντι 62,3% τον Φεβρουάριο | Mikrometoxos.gr

ΧΑΑ: Στο 63,3% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων τον Μάρτιο έναντι 62,3% τον Φεβρουάριο

06.04.2016 18:09

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2016. Τον Μάρτιο 2016 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €34,68 δισ., αυξημένη κατά 11,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 10,5%.

– Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

– Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς ανέρχεται σε 63,3% έναντι 62,3% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (1.819,63 εκατ. ευρώ ή 5,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,0%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,60 δισ. (αυξημένη κατά 25,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 14,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

– Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 2.464.391.143 τεμάχια, καταγράφοντας μείωση 10,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.758.186.394 τεμάχια) και μείωση 47,8% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (4.725.497.325 τεμάχια).

– Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2016 πραγματοποίησαν το 64,1% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

– 17,25 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,16 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 759 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 978 τον προηγούμενο μήνα).

– Κέρδη της τάξης του 11,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α. από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2016 έφτασε το €1.602,28 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 25,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν €1.275,63 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015, που η αξία συναλλαγών ήταν €1.875,76 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 14,6%

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2016 ήταν €80,11 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€60,74 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€89,32 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Μάρτιο 2016 ανήλθε στις 17.253 έναντι 21.159 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 32.776).

Τον Μάρτιο 2016 δημιουργήθηκαν 759 Νέες Μερίδες επενδυτών έναντι 978 Νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €34,68 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν €31,15 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 11,4% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, που ήταν €39,38 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 11,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Μάρτιο 2016 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €5,93 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€28,82 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€21,92 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,44 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€2,82 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια
Χρηματαγοράς (€2,29 εκατ.) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,09 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Διεθνείς Οργανισμούς εκτός ΕΕ (€42,57 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€7,93 εκατ.) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€3,94 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €5,91 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€14,63 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€14,31 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,33 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€20,96 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,64 εκατ.) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€1,15 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2016 πραγματοποίησαν το 64,1% των συναλλαγών (σε σχέση με το 56,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάρτιο του 2015 είχαν πραγματοποιήσει το 65,1% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάρτιο 2016 πραγματοποίησαν το 16,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,7% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 60,0%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 63,3% έναντι 62,3%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 49,2%, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και 59,0% χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 38,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017