ΧΑ: Θα συνεχιστεί η αναστολή διαπραγμάτευσης των warrants της Alpha Bank και της Πειραιώς

Τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ΑΛΦΑΤΠ και ΠΕΙΡΤΠ, ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη μεθοδολογία προσαρμογής των όρων τους, λόγω πραγματοποίησης της εταιρικής πράξης του Reverse Split στις υποκείμενες αυτών αξίες.

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία προσαρμογής, στο πλαίσιο του ν.3864/2010, ορίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δεν έχει μέχρι τη λήψη της απόφασης αναστολής δημοσιευθεί.

* ,