ΧΑ: Η μετοχή Star της συνεδρίασης (Τρίτη 21/6) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΧΑ: Η μετοχή Star της συνεδρίασης (Τρίτη 21/6)

22.06.2016 00:01

Σε νέα υψηλά στα 3,7300 ευρώ με τις 2 τελευταίες συνεδριάσεις να υπερκαλύπτουν τις απώλειες των προηγηθεισών (7)!!

ΑΝΟΔΟΣ λοιπόν 6,88% και +8,05% την Παρασκευή. Είχαν προηγηθεί (7) σερί αρνητικά πρόσημα που έφεραν την τιμή στα 3,2000 από τα 3,5900 (τα προηγούμενα υψηλά του για το 2016).

Τα 3,7300 (…και τα 3,5900) αποτελούν ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ σχεδόν δυόμισι χρόνων…

Στο +230% η μτχ στη τετραετία, με την τιμή της στις 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 στα… 1,1300 ευρώ… Στο -0,94% ο ΓΔ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

______________________

frlk

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΦΟΥΡΛΗΣ: Στα 260,83 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών του ομίλου από 289 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 93,8 εκατ.ευρώ (από 105 εκατ.)– προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 10 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 53 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 104 εκατ. Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 157,6 εκατ. από 158,4 εκατ. στις 31.12.2014.

Αποτιμάται σε 190,2 εκατ. στη τιμή των 3,7300 ευρώ. Το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη σε σχέση με τις ζημίες στο 2014.

Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες λιανικής (ΙΚΕΑ, INTERSPORT) είχαν πωλήσεις 413,3 εκατ. 4,5% αυξημένες σε σχέση με το 2014 ( 395,5 εκατ.). Οι πωλήσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων έφθασαν τα 414,4 εκατ., έναντι 413,4 εκατ. το 2014.

ΦΡΛΚ: Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,6 εκατ. έναντι 25,9 εκατ. το 2014 αύξηση 25,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,5 εκατ. έναντι ζημιών 9,1 εκατ. το 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 253 χιλ. έναντι ζημιών 11,5 εκατ. το 2014.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 27 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. το 2014. Με τον δείκτη P/BV στο 1,2 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,77.

________________

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

Στα 3,9000 ευρώ από 3,5000 πριν αύξησε την τιμή-στόχο για την ΦΡΛΚ  η Alpha Finance, σε έκθεση (10 ΙΟΥΝΙΟΥ) στην οποία υποβαθμίζει την σύσταση σε ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, από ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ.

H συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών μειώνει το ρίσκο χώρας για την Ελλάδα και ως εκ τούτου η χρηματιστηριακή αναπροσαρμόζει υψηλότερα τις εκτιμήσεις για την μτχ…

Παράλληλα υποβαθμίζει την σύσταση καθώς το περιθώριο ανόδου για την μετοχή δεν είναι πλέον σημαντικό…

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017