ΧΑ: Αρνητικό ρεκόρ στους ενεργούς κωδικούς τον Οκτώβρη

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2015 – 07:37

ΧΑ: Αρνητικό ρεκόρ στους ενεργούς κωδικούς τον Οκτώβρη

Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε ο δεύτερος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει μηνιαία κέρδη 7,19% και τον τραπεζικό κέρδη 42,91%, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση των βραχυπρόθεσμων στοιχημάτων στο τραπεζικό ταμπλό, όπως και την προσπάθεια σχετικού “καλλωπισμού” των αποτιμήσεων, πριν ξεκινήσουν οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.
Η συμπλήρωση του χρηματιστηριακού 10μήνου βρήκε τον Γενικό Δείκτη με απώλειες 15,13% και τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών με απώλειες 73,83%.
Μετοχή και του 10μήνου η Χαϊδεμένος (με σχεδόν ανύπαρκτες συναλλαγές), με απόδοση 381,48% (!)
Σύμφωνα με το “AXIANUMBERS”, οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές, εικόνα αντίθετη από αυτή του Σεπτεμβρίου.
Τον Οκτώβριο 2015 οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εισροές της τάξης των €25,45 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από Θεσμικούς Επενδυτές (€31,10 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από Νομικά Πρόσωπα (€4,66 εκατ.), Ιδιώτες Αλλοδαπούς (€0,65 εκατ.) και λοιπά Νομικά Πρόσωπα (€0,33 εκατ.).
Οι Έλληνες Επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €25,72 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από Έλληνες Ιδιώτες (€34,43 εκατ.), Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€1,12 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες και Συνταξιοδοτικά Κεφάλαια (€0,86 εκατ.), Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές (€0,78 εκατ.), Εταιρείες Επενδύσεων (€0,22 εκατ.) και λοιπές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Εταιρείες (€0,03 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,36 εκατ.) και από τον Δημόσιο Τομέα (€0,36 εκατ.).
Τα υπόλοιπα €0,27 εκατ. που εμφανίζονται ως εισροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη Χώρα φορολογικής κατοικίας.
Η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα – συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ – ανήλθε στο 51,8%, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 56,8% έναντι 56,3%.
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών ήταν 44,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Οι Έλληνες Επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι του 39% του Σεπτεμβρίου και το 37,9% του Αυγούστου.
Η κεφαλαιοποίηση
Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €33,00 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €30,81 δισ, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 7,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €52,43 δισ, σημειώθηκε μείωση κατά 37,0%.
Η συμπλήρωση του χρηματιστηριακού 10μήνου βρήκε την συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. μειωμένη κατά 12,48 δισ ευρώ.
Οι συναλλαγές
Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2015 έφτασε τα €782,18 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 18,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €662,97 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν €3.145,45 εκατ., σημειώθηκε πτώση της τάξης του 75,1%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2015 ήταν €37,25 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€30,13 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€142,97 εκατ.).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγώνανήλθε στα 3.093.255.579 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.990.408.407 τεμάχια) και αύξηση 11,4% σε σχέση με το Οκτώβριο του 2014 (2.777.435.299 τεμάχια).
Οι Ξένοι Επενδυτές, τον Οκτώβριο 2015, πραγματοποίησαν το 58,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Οκτώβριο 2014 είχαν πραγματοποιήσει το 63,0% των συναλλαγών).
Οι Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές τον Οκτώβριο 2015 πραγματοποίησαν το 20,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 24,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,0% των συναλλαγών).
Οι Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές (Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Εταιρείες) τον Οκτώβριο 2015πραγματοποίησαν το 20,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 21,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,5% των συναλλαγών).
Οι μερίδες
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε στις 16.715 (οι λιγότερες του τελευταίου 24μηνου και πλέον) έναντι 17.074 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 28.897).
Τον Οκτώβριο 2015 δημιουργήθηκαν 677 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 804 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Από τις 677 νέες μερίδες (οι δεύτερες λιγότερες νέες μερίδες της τελευταίας 2ετίας και πλέον, μετά τον Ιούλιο του 2015 που δημιουργήθηκαν 288 νέες μερίδες, όταν το Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν κλειστό), οι 465 ήταν Ελλήνων και 212 Ξένων Επενδυτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απενεργοποιήθηκαν 222 μερίδες.

Ο ημερήσιος Μ.Ο. κινητικότητας διαμορφώθηκε, τον Οκτώβριο, στις 796 μερίδες, από 777 μερίδες τον Σεπτέμβριο. Το 58,01% των μερίδων είχε 1 χειριστή, το 25,71% 2 χειριστές, το 9,97% 3 χειριστές, ενώ το 6,31% των μερίδων είχε περισσότερους από 3 χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Μία προσεκτικότερη ματιά στα χαρτοφυλάκια με αποτίμηση χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη του 1 εκατ. ευρώ (στις 31/10/2015), δείχνει ότι αυτά έμειναν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα.

Έτσι, ενώ τον Φεβρουάριο τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ ήταν στο 0,34% του συνόλου, τον Μάρτιο το ποσοστό αυτών των χαρτοφυλακίων μειώθηκε στο 0,32%, το ίδιο ποσοστό έμεινε και τον Απρίλιο, τον Μάιο αυξήθηκε στο 0,33% και τον Ιούνιο κατέβηκε στο 0,31%, τον Αύγουστο συρρικνώθηκε στο εντυπωσιακό 0,26%, τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε οριακά στο 0,27% και το ίδιο ποσοστό έμεινε και τον Οκτώβριο.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ, τον Φεβρουάριο έφθαναν στο 83,44%, τον Μάρτιο αυξήθηκαν στο 84,64%, τον Απρίλιο μειώθηκαν στο 84,02%, τον Μάιο μειώθηκαν στο 83,74% τον Ιούνιο αυξήθηκαν στο 83,76%, τον Αύγουστο έφθασαν στο εντυπωσιακό 87,58% και τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν στο 87,4%. Η μείωση συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο με το ποσοστό να υποχωρεί στο 86,68%, σαφέστατη ένδειξη της παρουσίας Τραπεζικών μετοχών (που είχαν και την μεγαλύτερη μηναία άνοδο) στα χαρτοφυλάκια των μικροεπενδυτών.

Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο τέλος του Ιουνίου αυξήθηκαν στο 92,25%, έναντι του 92,22% του Μαϊου, του 92,43% του Απρίλιο, του 92,84%, του Μαρτίου και του 92,16% στο τέλος Φεβρουαρίου.

Αυτά τα χαρτοφυλάκια, τον Αύγουστο έφθασαν στο 94,45% του συνόλου, για να μειωθούν, οριακά, τον Σεπτέμβριο στο 94,32% και ακόμα περισσότερο, στο 93,95%, τον Οκτώβριο.

Το 43,75% των χαρτοφυλακίων είχαν μόλις 1 μετοχή, το 42,31% 2-5 μετοχές, το 9,74% 6-10 μετοχές και το 4,20% περισσότερες από 10 μετοχές.

* ,