ΧΑΛΚΟΡ: Ο τραπεζικός δανεισμός ανέβηκε κι άλλο στα 630,7 εκατ ευρώ | Mikrometoxos.gr

ΧΑΛΚΟΡ: Ο τραπεζικός δανεισμός ανέβηκε κι άλλο στα 630,7 εκατ ευρώ

16.03.2016 01:20

ΧΑΛΚΟΡ: Ο τραπεζικός δανεισμός ανέβηκε κι άλλο στα 630,7 εκατ ευρώ από τα 604,2 εκατ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 34,8 εκατ. ευρώ δηλαδή ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται πάνω από το 7, ένα νούμερο ιδιαίτερα τρομακτικό. 

Για αμοιβές της ελίτ κατέβαλε 4,72(!!!) εκατ. ευρώ.

Απασχολεί 2447 άτομα προσωπικό από τα 2413 του 2014. Στα ύψη οι πωλήσεις της στα 1,23 δισ. ευρώ, επιστροφή σε θετικά ebitda και μάλιστα σε 51,6 εκατ. από αρνητικά 5,22 εκατ. στο 2014…

  • ΧΑΛΚΟΡ(Ι): Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 15,4 εκατ. έναντι των -20,82 εκατ. ευρώ του 2014.  Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από 120,8 εκατ. σε 82,61 εκατ. ευρώ.
  • Αποτιμάται σε… 25,83 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο… 0,2550 ευρώ. Εφέτος έχει κινηθεί στο εύρος των 0,1930 με 0,30500 ευρώ με απώλειες 6,93% και συναλλαγές 470,4 χιλ. τμχ, δηλ. το 0,47% περίπου του συνολικού αριθμού. 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017