ΧΑΑ: Το Τοp7 των πλέον ελκυστικών μετοχών βάσει θεμελιωδών αυτή την στιγμή στο ταμπλό

Νο.1  ΕΥΑΘ

Νο.2  ΕΛΠΕ

Νο.3  ΟΠΑΠ

Νο.4  ΜΕΤΚΑ

Νο.5  ΟΛΠ

Νο.6  ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Νο.7  ΕΥΔΑΠ

 

——————-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για να συμπεριληφθούν στη λίστα:

  1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ και σχετικός δείκτης μόχλευσης****
  2. ΕΒΙΤDΑ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
  4. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ βάσει του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ που εμφανίζουν**
  5. ΣΧΕΣΗ Ev/Ebitda
  6. ΣΧΕΣΗ P/BV
  7. ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ…
  8. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ… ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ…
  9. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ…

__________________________________________________________

****

(ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ στη διαμόρφωσή του παίζουν και τα ΤAMEIAKA ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ)

** 

Eνσώματα πάγια στοιχεία – Άυλα περιουσιακά στοιχεία – Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Αποθέματα – Απαιτήσεις από πελάτες – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

___________________________________

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΜΙΛΩΝ όπως των JUMBO, SARANTIS, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΦΦΓΚΡΠ, ΑΡΑΙΓ, ΚΥΡΜ και μερικών ακόμη αλλά οι αποτιμήσεις τους στο ταμπλό δεν… υπόσχονται του λοιπού.

* ,