ΧΑΑ: Το… μεταμεσονύχτιο χρηματιστηριακό ημερολόγιο

TΡAΠΕΖΕΣ: Διαμορφώνουν το 38,5% του Ftse 25 οι 4 συστημικές, ενώ μαζί με την ΚΥΠΡΟΥ το 29% περίπου του Γενικού Δείκτη…

ΑΛΦΑ+ΕΥΡΩΒ: Η Euroxx έχει θέσει τιμές-στόχους για τις Alpha Bank και Eurobank τα 3,20 και 1,50 ευρώ αντίστοιχα. Tονίζει ότι προσφέρουν υψηλά περιθώρια ανόδου, στην περίπτωση που η οικονομία ανακάμψει γρηγορότερα και με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμένεται.

ΦΦΓΚΡΠ: Για την Folli Follie η ίδια χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο τα 24,50 ευρώ. Σημειώνεται ότι η Euroxx έχει ξεκινήσει την κάλυψη και της ΕTE για την οποία θέτει τιμή-στόχο το 0,46 ευρώ και σύσταση “Α.α.τ.Αγ.”  Δεν την περιλαμβάνει πάντως στις κορυφαίες επιλογές της.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Αποτιμάται σε 459,5 εκατ. ευρώ και οι βασικοί δείκτες διαμορφώνονται για το 2016 σε 9,8 ο πολλαπλασιαστής κερδών, σε 0,50 το P/bv, σε 0,55 ο ΔΔΜ και σε 3,9 η σχέση Ev/ebitda… με τιμή 3,9300 ευρώ (3 σερί πτωτικές εμφανίσεις και από τα 4,1400 είκοσι σεντς χαμηλότερα… Θα επανέλθει…

ΧΠΑ: Επιστροφή των αγοραστών, εντάθηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων με αύξηση των συναλλαγών, τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (36.366 συμβόλαια). Στα 8.825 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Μάιος).

Το συμβόλαιο του FTSE25 κινήθηκε μεταξύ 175,5 και 178,5 μονάδων και μείωσε την υπερτίμηση στο 0,40%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

ΕΓΚΑΙΡΗ… ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Συστάσεις ΑΓΟΡΑ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες είχε δώσει προ μηνός η IBG, σε έκθεσή της στην οποία έδινε νέες, τιμές-στόχους επισημαίνοντας τα μεγάλα περιθώρια ανόδου για τις μετοχές.

Ειδικότερα, η IBG είχε δώσει τιμή-στόχο για την Alpha στα 3,47 ευρώ (περιθώριο ανόδου τότε 100%), για τη Eurobank στο 1,36 ευρώ ( τα διπλά από τα …τότε επίπεδα), για την Εθνική στο 0,41 ευρώ (περιθώριο 80% περίπου) και για την Πειραιώς στο 0,38 ευρώ (περιθώριο τότε…100% και πλέον).

_______________________

EUROBANK: Κέρδη 60,2 εκατ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2016 η Eurobank έναντι ζημιών 94,4 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2015 και ζημιών 175,3 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2015.
Η Eurobank εμφάνισε κέρδη μετά από το 2011 και σίγουρα αποτελεί θετική εξέλιξη αλλά το ζητούμενο είναι από πού προήλθαν τα 60,2 εκατ.
1) ΜΕΓΑΛΗ μείωση κατά 33% των προβλέψεων στα 175 εκατ το α΄ τρίμηνο του 2016 έναντι 270,8 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή έδωσε ισχυρό bonus στα αποτελέσματα. (αντιληπτόν1)
2) Τα έκτακτα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 63,5 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με τις ζημίες -7,5% εκατ. Άρα και τα έκτακτα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο (αντιληπτόν 2)
3) Ρόλο διαδραμάτισαν τα 36,5 εκατ κέρδη από το εξωτερικό, 15,4 εκατ από την Βουλγαρία και 10,5 εκατ από την Κύπρο (θετικό γεγονός).

_________________________

FLEXOPACK: Η εταιρεία αποτιμάται σε 30,36 εκατ. ευρώ με την τιμή της στα 2,5900 ευρώ, την καθαρή θέση στα 49,14 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό στα 14,4 εκατ. ευρώ και με ταμείο 13 εκατ. ευρώ…

Απασχολεί προσωπικό 299 ατόμων (269 το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,06 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,33 εκατ. ευρώ.

Ανύπαρκτος ουσιαστικά ο δείκτης δανειακής μόχλευσης με τον αντίστοιχο της κερδοφορίας κάτω του 8,5 ενώ η σχέση p/bv 0,63…

 

XΡΗΣΗ 2015:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,2 εκατ. ευρώ, τα EBITDA 9,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,88%, τα κέρδη προ φόρων (EBT) 5,74 εκατ. ευρώ (+17,43%), ενώ τα κέρδη μετά φόρων (EAT) σε 3,69 εκατ. ευρώ (+ 0,05%)

Σε ότι αφορά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 3,69 εκατ. ευρώ, έναντι 3,68 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2014, αυξημένα κατά 0,24%.

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2015, έχει υπολογισθεί με συντελεστή φορολογίας ο οποίος ανέρχεται σε 29%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την χρήση 2014 ανερχόταν σε 26%.

Η παραπάνω μεταβολή επέφερε για τον όμιλο αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 337 χιλ. ευρώ και του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2015 κατά 209 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολική φορολογική επιβάρυνση 546 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με την χρήση 2014.

Μη συνυπολογιζομένης της ανωτέρω συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ύψους 546 χιλ. ευρώ, η ποσοστιαία μεταβολή των μετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2014, ανέρχεται σε επίπεδο ομίλου σε αύξηση 14,89% και σε εταιρικό επίπεδο σε αύξηση 29,47%.

________________________

GRIVALIA: Η εταιρία έχει στον ισολογισμό της 112 εκατ. ευρώ σε χρηματικά διαθέσιμα ενώ ο μικτός δανεισμός βρίσκεται στα 59 εκατ. ευρώ με μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού 2,72% και μέσο όρο λήξης τα 4 χρόνια.

Εκτός από την έκπτωση σε σχέση με την αξία του ενεργητικού οι επενδυτές μπορούν να προσδοκούν ένα σταθερά καλό μέρισμα (στόχος είναι η διανομή άνω του 80% των αμιγώς λειτουργικών κερδών) αλλά και του νέου εγχειρήματος ανάπτυξης ειδικού επενδυτικού σχήματος εστιασμένο στα Ξενοδοχεία όπου η εταιρία μπαίνει με συμμετοχή 25% ή 25 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV) διαμορφώθηκε σε €8,71 (έναντι χρηματιστηριακής τιμής  €7,55) συνιστώντας έκπτωση σε σχέση με τα κεφάλαια 13%.

__________

ΤΕΝΕΡΓ: Σε ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ από ΑΓΟΡΑ υποβάθμισε προ εβδομάδων την σύσταση για την μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία μείωνε και την τιμή-στόχο στα 3,2000 από 3,5000 ευρώ. Αιτία η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης να ακυρώσει τις σχεδιασμένες επενδύσεις στην Ελλάδα και να επεκταθεί στο εξωτερικό.

ΤΕΝΕΡΓ(Ι): Ωστόσο, η ΑΧΕ υπογράμμιζε ότι η στροφή της εισηγμένης στο εξωτερικό και δη στις ΗΠΑ είναι θετική, δεδομένου ότι οι συνεχιζόμενες νομοθετικές αλλαγές στην Ελλάδα παράσχουν περιορισμένη ορατότητα για τις μακροχρόνιες ταμειακές ροές. Οι αναλυτές της Eurobank Eq. εκτιμούν ότι παρά τις προοπτικές αύξησης των κερδών, η μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα.

ΤΕΝΕΡΓ(ΙΙ): Η καθαρή θέση στα 341,9 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,93. Αποτιμάται σε 325,8 εκατ. ευρώ (P/bv 0,95), με τον πολλαπλασιαστή κερδών στο 18,7. Στα 2,9800 ευρώ η τιμή της μετοχής στο ταμπλό με την λογιστική αξία της στα 3,1300 ευρώ… Η σχέση ev/evitda διαμορφώνεται στο 6,3.

________________________

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ζημιές ύψους 20 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με προβλέψεις της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, στην έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ και τιμή-στόχο στα 1,10 ευρώ για τη μετοχή.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της εισηγμένης θα επιβαρυνθούν από την ισχυρή υποτίμηση του νομίσματος του Αζερμπαϊτζάν και του αργεντίνικου πέσο έναντι του ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπει ζημιά στα έσοδα ύψους 35 εκατ. από το Αζερμπαϊτζάν και 15 εκατ. ευρώ από την Αργεντινή.΄

Τα έσοδα της εισηγμένης αναμένεται να εμφανίσουν κάμψη 6,3% σε ετήσια βάση, στα 467,8 εκατ. ευρώ.

TA αποτελέσματά της θα δημοσιευτούν σήμερα Τετάρτη στο helex.gr ενώ χθες προσφερόντουσαν στο site της εταιρείας www.intralot.gr (ΣΣ: μία από τα ίδια…)

________________________

Δείκτες: Μιλώντας για παράγωγα οι λήξεις Μαΐου και Ιουνίου είναι οι τελευταίες με δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης με την σημερινή του μορφή. Συγκεκριμένα από τις επόμενες σειρές παραγώγων και από τις 21 Ιουνίου ο FTSE-25 αποκτά ένα επιπλέον μηδενικό και η αξία της μονάδας γίνεται 25 ευρώ αντί για 5 ευρώ που είναι σήμερα.

Με αυτό τον τρόπο η αξία του συμβολαίου από 850 ευρώ πηγαίνει στα 4.250 ευρώ και το περιθώριο ασφάλισης στο 111 και 552 ευρώ αντίστοιχα.Η αλλαγή της βάσης υπολογισμού θα βοηθήσει την εμπορευσιμότητα του προϊόντος καθώς για ένα πλήρη κύκλο συναλλαγής (αγορά και πώληση) απαιτούνται 10 ευρώ ή δύο μονάδες διαπραγμάτευσης δείκτη το οποίο σε ποσοστό μεταφράζεται σε διακύμανση 1,1%.

Με το νέο τρόπο απαιτούνται 4 μονάδες δείκτη αλλά το ποσοστό διακύμανσης που χρειάζεται για να βγει ένας πλήρης κύκλος συναλλαγής πέφτει στο 0,23%.

_________________________

WALL STREET: Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street. Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι δηλώσεις δύο αξιωματούχων της Federal Reserve επανέφεραν στο προσκήνιο το σενάριο αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον πληθωρισμό έδειξαν τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τιμών από τον Φεβρουάριο του 2013. Ο κλάδος της ενέργειας, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες αποτελούσε αρνητικό παράγοντα, σημείωσε άλμα με οδηγό τις τιμές της βενζίνης οι οποίες κατέγραψαν ράλι άνω του 8%.

Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 19,45 μονάδων (0,94%) κλείνοντας στις 2.047,21 μονάδες.

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,02% στις 17.529,98 μονάδες. Ο Nasdaq -1,25% στις 4.715,73 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones μόλις 2 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 27 με αρνητικό.

________________________

OIL: Το Brent έφτασε να καταγράφει μεγάλα κέρδη 20,19% από την αρχή του 2016 και ακόμα μεγαλύτερα κέρδη 43,82% κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου
Με το αργό πετρέλαιο αναφοράς των ΗΠΑ, West Texas Intermediate (WTI), να καταγράφει ρεκόρ επταμήνου στα 48,49 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι.
________________________

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, κάθε άλλο μάλιστα. Να μην γινόμαστε όμως κουραστικοί… Το τι γίνεται στο ταμπλό, είναι μία άλλη ιστορία… Πάντως το ράλι δεν το χάσαμε…

penna

Με την υπογραφή του μικρομετόχου