ΧΑΑ: Πόσα μερίσματα έχουν μοιράσει οι εισηγμένες εταιρίες από το 2004 και μετά (σε χιλ. ευρώ)

Πόσα μερίσματα έχουν μοιράσει οι εισηγμένες εταιρίες από το 2004 και μετά (σε χιλ. ευρώ)

Χρήση Σύνολο Μερισμάτων Φορολογικός Συντελεστής Α.Ε Φορολογία Μερίσματος Σύνολο Φορολογίας διανεμόμενων Κερδών
2004 2.753.268 35% 35%
2005 3.155.739 32% 32%
2006 4.303.040 29% 29%
2007 5.361.609 25% 25%
2008 2.447.973 25% 10% 32,5%
2009 1.737.272 25% 10% 32,5%
2010 1.439.699 24% 21% 39,96%
2011 734.576 20% 25% 40%
2012 516.525 20% 25% 40%
2013 509.042 26% 10% 33,4%
2014 717.785,27 26% 10% 33,4%
2015 592.928,09 29% 10% 36,1%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή