ΧΑΑ: Πάει και τελείωσε …έχουν μεγάλη πλάκα!

Από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 30 Μαΐου 2016 θα ισχύσουν οι αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης τους.

Ειδικότερα στον Γενικό Δείκτη Τιμών εισάγονται οι Ελινόιλ, Σελόντα, Επίλεκτος και Παπουτσάνης ενώ διαγράφονται οι Σωληνουργεία Κορίνθου, AS Company, Inform Λύκος και Ευρωσύμβουλοι.

 

 

* ,