ΧΑΑ: Οι νέες τεχνικές εικόνες και βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις…

  • 148 stop

 

Το 520 και 141 αντίστοιχα έδωσαν αντίδραση στο 148 όπου και πάλι οι πωλητές κέρδισαν την μάχη κλείνοντας και πάλι αρνητικά την αγορά.

Οι 141 μονάδες ή οι 138 είναι η στήριξη μας ενώ το 148-149 επίπεδο είναι κύρια αντίσταση και stop στο short.

Ο ΟΤΕ με θεαματικό τρόπο κατάφερε και πλήρωσε το 769 δίνοντας και πάλι κίνηση κοντά στο 7.

ΜΥΤΙΛ με ΜΕΤΚ έκλεισαν με κέρδη φλερτάροντας με μία κίνηση στο 328 και 706 αντίστοιχα.

Μεγάλη πίεση στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ που πλέον δοκιμάζει τα χαμηλά έτους.

Ο τραπεζικός έκλεισε και πάλι με απώλειες παρόλη την σοβαρή αντίδραση κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Όλα δείχνουν πως το επίπεδο μπορεί να δοκιμάσει χρονική αντίδραση ή και σε τιμές παρόλα αυτά μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.

Intraday position short stop 148

________

Support: 141 ,140, 138

Resist.: 146, 148 , 152

Daily spot market position short s/l 172

 

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧ.

F.F.S

* ,