ΧΑΑ: Μερίσματα και Επιστροφές Κεφαλαίου χρήσης 2015

Μερίσματα και Επιστροφές Κεφαλαίου 2015

Εταιρία Mέρισμα (Eur) Ημερομηνία αποκοπής Απόδοση στην ημ. Αποκοπής1
ΚΑΡΕΛΙΑΣ            8,50 17/6 3,52%
AUTOHELLAS            0,85 20/5 7,69%
AEGEAN            0,70 12/5 8,35%
ΕΛΛΑΔΟΣ            0,67 3/3 6,93%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ            0,65 27/63 6,64%
Ο.Λ.Θ.            0,58 18/7 2,88%
MERMEREN COMBINAT            0,48 25/4 8,57%
ΟΠΑΠ            0,40 4/54 5,84%
COCA COLA            0,40 Αναμένεται 2,23%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ            0,32 31/52 6,54%
GRIVALIA            0,31 18/3 4,14%
ΤΙΤΑΝ            0,30 27/6 1,54%
Ε.Υ.Δ.Α.Π.            0,21 27/6 4,58%
ΠΑΝΓΑΙΑ            0,20 15/4 5,20%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ            0,16 21/4 1,80%
Ε.Υ.Α.Θ.            0,13 23/6 3,71%
ΜΕΤΚΑ            0,12 13/5 1,70%
Ο.Λ.Π.            0,11 21/6 0,88%
PAPERPACK            0,11 26/5 9,24%
ΟΤΕ            0,10 29/6 1,18%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ            0,10 ΚΟΠΗΚΕ 2,60%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ            0,09 30/5 3,25%
NEWSPHONE            0,08 16/8 39,52%
ΠΛΑΙΣΙΟ            0,08 17/5 1,98%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ            0,06 8/6 3,75%
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ            0,03 11/7 8,88%
ΙΚΤΙΝΟΣ            0,03 4/7 2,58%
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ            0,02 27/6 1,78%
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ            0,02 Αναμένεται 4,72%
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

1 Αλλιώς σε τρέχουσες τιμές

2 Για την επιστροφή κεφαλαίου θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση για την  ημερομηνία αποκοπής

3Χωρίς το προμέρισμα ύψους 15 λεπτών

4Χωρίς το προμέρισμα ύψους 17 λεπτών