ΧΑΑ: Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που χρήζουν ειδικής προσοχής

AΓΟΡΑ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: “Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των συστημικών Τραπεζών για τρεις συνεδριάσεις, μοιραία μεταφέρει το ενδιαφέρον στις υπόλοιπες εταιρείες του FTSE/LargeCap…
Δίνοντας ίσως και την ευκαιρία να αναδειχθούν περισσότερο τα αποτελέσματα του γ΄3μήνου, η προθεσμία ανακοίνωσης των οποίων λήγει στις 30/11″ επισημαίνει ο Στρατής Πολυχρονέας.
Άξιο αναφοράς είναι οι υφιστάμενες κεφαλαιοποιήσεις των τριών τραπεζών στο ΧΑ, δηλαδή 600,1 εκατ. τηςAlpha Bank, 205,9 εκατ. της Eurobank και 61 εκατ. της Τράπεζας Πειραιώς…
ΟΙ οποίες συνολικά ανέρχονται σε μόλις 867 εκατ. (της Εθνικής Τράπεζας είναι στα 286,2 εκατ.) και οι οποίες θα πολλαπλασιαστούν με την είσοδο των μετοχών της ανακεφαλαιοποίησης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η βαρύτητα στον Γενικό Δείκτη και στον FTSE/LargeCap ήταν στις 26/11 για τηνAlpha Bank στο 0,97% και 1,2% αντίστοιχα, με 30% ποσοστό στάθμισης, για την Eurobank στο 0,65% και 0,71% με 52% ποσοστό στάθμισης
ΓΙΑ την Τράπεζα Πειραιώς στο 0,14% και 0,13% με 33% ποσοστό στάθμισης και για την Εθνική Τράπεζα στο 0,51% και 0,43% με 43% ποσοστό στάθμισης.
Η κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ανέρχεται στα 37 δισ, ή στο 20,3% του ΑΕΠ με τα διαφαινόμενα αντληθέντα κεφάλαια από τις Τράπεζες να ανέρχονται σε 8,6 δισ εξαιρουμένων των CoCos.
“Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία είναι ότι η αλλαγή στη στάθμιση των Τραπεζικών μετοχών στους δείκτες θα γίνει στο ‘Τ+5’ από την εισαγωγή των μετοχών τους που προέκυψαν από τις ανακεφαλαιοποιήσεις τους
Και ότι η Εθνική Τράπεζα εξέρχεται από το δείκτη Stoxx 600 στις 21 Δεκεμβρίου (triple witching στις 18/12)” τονίζει ο αναλυτής της Μίδας ΑΧΕΠΕΥ.
* ,