ΧΑΑ: Η μετοχή της ημέρας

Tρίτη σερί θετική παρουσία και νέα υψηλά 2016 για την μετοχή της Lamda Development που ενισχύθηκε κατά 4,39% στη τιμή των 4,2800 ευρώ με συναλλαγές 193791 τεμαχίων, αξίας 0,81 εκατ. ευρώ…

Τεχνικά, τα 4,26 ευρώ ήταν η επόμενη αντίσταση, που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχεια στην ανοδική κίνηση.

ΧΡΗΣΗ 2015: Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €408,1 εκατ. (€5,23 ανά μετοχή) έναντι €430,7 εκατ. που ήταν την 31/12/2014.

Η μετοχή της εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Aπό τις αρχές του έτους ενισχύεται κατά 5,94%

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 40,6%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 31/12 η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.745.594 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,2% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,86 ανά μετοχή. (Τώρα έχει αυξηθεί με νορμάλ ρυθμούς)

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

——————-

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ: Μέσα από μια σειρά από διαπραγματεύσεις ολοκληρώνεται η συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development για την ανάπτυξη του μητροπολιτικού πάρκου του Ελληνικού.

Η νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις στο σχεδιασμό ορισμένων σημείων του σχεδίου ανάπλασης, με βασική αλλαγή την αύξηση των χώρων πρασίνου σε σχέση με αυτό που προβλέπει η αρχική συμφωνία. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αναθεωρημένη συμφωνία να έρθει στη Βουλή προς ψήφιση το φθινόπωρο.

* ,