ΧΑΑ: Εκτιμήσεις, επισημάνσεις, κρίσεις, παρατηρήσεις και σχόλια

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ (Μάνος Χατζ.):

 

Αν ισχύσει η κατάργηση των δημοσιεύσεων για το τρίμηνο και το εννεάμηνο των αποτελεσμάτων, οι αριθμού που δημοσιεύθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου θα είναι ο μπούσουλας της Αγοράς έως το τέλος Αυγούστου.

Ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις που θα δείχνουν κάποιες σημαντικές τάσεις, ωστόσο πλήρη στοιχεία οι επενδυτές θα έχουν μετά το καλοκαίρι.

Άρα σε κάθε περίπτωση όσο μεταβατική και αν χαρακτηρίζεται η προηγούμενη χρήση κινδυνεύει να γίνει το σημείο αναφοράς για αρκετό χρονικό διάστημα.

Το αν είναι καλό ή όχι να δημοσιεύουν κάθε τρίμηνο έχει δύο πλευρές: οι δημοσιεύσεις έχουν κόστος, αποπροσανατολίζουν πρόσκαιρα την διοίκηση από την αμιγώς λειτουργική διαδικασία και πιθανώς αποκαλύπτουν ευαίσθητα δεδομένα στον ανταγωνισμό.

Από την άλλη πλευρά οι επενδυτές είναι καλύτερα πληροφορημένοι, έχουν περισσότερους λόγους να παρέμβουν χρηματιστηριακά και να αυξήσουν ή να μειώσουν την συμμετοχή τους και ειδικά στην Ελλάδα όπου οι βασικοί μέτοχοι είθισται να έχουν διοικητικές θέσεις η πληροφόρηση είναι πιο συμμετρική.

Όπως και να έχει το κομμάτι της κερδοφορίας είναι αυτό που κερδίζει το ενδιαφέρον…

 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ:

 

Διατηρείται πολύ κοντά στο υψηλό 2016 παρά το χθεσινό -3,6% που την επανέφερε στα 1,6000 ευρώ που αποτιμούν τον όμιλο σε 165 εκατ. ευρώ.

ΝΑ σημειωθεί το θετικό πρόσημό της για εφέτος (5,26%) χωρίς να ικανοποιεί με τον όγκο συναλλαγών της που δεν υπερβαίνει τα 9,4 εκατ. τμχ δηλ.τα 140 χιλ. τμχ ημερησίως…

 
Με κίνηση στο εύρος των 1,050 με 1,6800 ευρώ και με τον μέσο όρο της στα 1,4200 ευρώ.

ΦΦΓΚΡΠ:

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2015 ανήλθε στο ποσό των 1,3 δισ. ευρώ (998,1 εκατ. το 2014) αυξημένος κατά 19,5%.

Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που το 2015 ανήλθε σε 238,5 εκατ. από 202,4 εκατ. μια αύξηση 17,9%. 

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 265 εκατ., αυξημένο κατά 18,8%. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε 182,6 εκατ. από 145,4 εκατ. 

Η εταιρεία αποτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ, με την καθαρή θέση της στα 1,57 δισ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 376,6 εκατ. ευρώ και με ταμείο 245,5 εκατ. ευρώ…
 
Εξαιρετικοί όλοι σχεδόν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της… 

Απασχολεί προσωπικό 180 ατόμων (184 το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 804,4 χιλ. ευρώ ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8,3 εκατ. ευρώ.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 

Για το τραπεζικό σύστημα έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος, ασχέτως του ότι κάποια στιγμή η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί και ασχέτως του ότι τώρα το Grexit δεν μπαίνει στο τραπέζι.

Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και χρήμα, καθώς οι τράπεζες επιβαρύνονται με ακριβό κόστος χρηματοδότησης από τον ELA, τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν επανέλθει ταχύτερα στην κανονική χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Όπως εκτιμούν οι τραπεζίτες, η επαναφορά του waiver και το μικρότερο “κούρεμα” στα ενέχυρα για τη χορήγηση ρευστότητας, θα δοθούν από την ΕΚΤ, μόνο αφού η κυβέρνηση περάσει από τη Βουλή τα μέτρα που θα συμφωνηθούν με τους “Θεσμούς”.

 

ΓΕΚΕ: 

 

Η αποτίμηση της στο ταμπλό ανέρχεται σε 40,83 εκατ. ευρώ. Στο +12,8% η μτχ της στο 12μηνο, με συναλλαγές αξίας συνολικά 56.400 ευρώ ήτοι μηνιαίως κάτω και από τις 5 χιλ. ευρώ…

Ο τραπεζικός δανεισμός της ανύπαρκτος, με ταμείο 4,13 εκατ. ευρώ και ΔΔΜ ανύπαρκτο. Το p/bv στο 0,9.

Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 260 χιλ. ευρώ, απασχολεί προσωπικό 119 ατόμων (από 135 το 2014) ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 2,86 εκατ. ευρώαπό 1 εκατ. το 2014.

 

EΣΥΜΒ:

 

Η αποτίμηση της στο ταμπλό ανέρχεται σε 12,5 εκατ. ευρώ, ένα μέγεθος ιδιαίτερα απαιτητικό…

‘Οταν το συγκρίνεις με τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη (λχ Ιδια κεφάλαια-καθαρή θέση που έχει κατέλθει στα 2,7 εκατ. ευρώ)

Ο τραπεζικός δανεισμός της ανέχεται σε 4 εκατ. ευρώ, με ταμείο 0,65 εκατ. ευρώ και ΔΔΜ 1,1 περίπου. Το p/bv σχεδόν στο 4,5…

Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 370 χιλ. ευρώ, απασχολεί προσωπικό 64 ατόμων (από 89 το 2014) ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 420 χιλ. ευρώ.

 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:

 

Η εταιρεία αποτιμάται σε 3 εκατ., με την καθαρή θέση της στα 4 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 11,33 εκατ. ευρώ και με ταμείο 0,48 εκατ. ευρώ…

Απασχολεί προσωπικό 53 ατόμων (όσους και το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 270 χιλ. ευρώ ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 0,48 εκατ. ευρώ.

Κατά την χρήση 2015, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατήλθε σε 16,215 εκατ. ευρώ από 19,206 εκατ. ευρώ το 2014.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους για τον όμιλο (μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας) ήταν ζημία 750,9 χιλ. ευρώ. 

 

ΛΙΒΑΝΗΣ:

 

Η εταιρεία αποτιμάται σε 0,95 εκατ., με την καθαρή θέση της στα 0,62 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 14,1 εκατ. ευρώ και με ταμείο 0,11 εκατ. ευρώ…

Απασχολεί προσωπικό 63 ατόμων (66 το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 300 χιλ. ευρώ ενώ εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,34 εκατ. ευρώ.

MIKROS