ΧΑΑ: Εισηγμένες που ξεχώρισαν ιδιαίτερα στα 9μηνά τους - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΧΑΑ: Εισηγμένες που ξεχώρισαν ιδιαίτερα στα 9μηνά τους

17.12.2015 00:01

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ: Κέρδη 9μήνου 175,4 εκατ ευρώ από… 1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ebitda 323,7 εκατ. από 52,8 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 587,5 εκατ. ευρώ από 412 εκατ. ευρώ και δανεισμός 1,43 δισ. ευρώ από 1,2 δισ. ευρώ με τα ταμειακά διαθέσιμα 723,7 εκατ. έναντι των 187,9 εκατ. του 2014. Καθαρός δανεισμός 722,3 εκατ. από 1,01 δισ. ευρώ. Με τον ΔΔΜ 1,23 από το… 2,45. Εκπληκτική δηλ. η βελτίωση…

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9,80 εκατ. έναντι των 6,25 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 222,64 εκατ. από τα 212,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2014. Με τα ebitda να ενισχύονται με την σειρά τους σε 24,53 εκατ. ευρώ από τα 17,67 εκατ. ευρώ του 9μήνου 2014. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 123,23 εκατ. από 110,84 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,33 (πολύ καλός ). Στα 10,67 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 5,62 εκατ. ευρώ του 2014.
 
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Σημαντική ενίσχυση των EBITDA στα 72,86 εκατ. έναντι κερδών 36,19 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, καθώς και των EBIT στα  54,87 εκατ. έναντι κερδών 18,06 εκατ. το εννεάμηνο 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 34,49 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 6,11 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 60,43 εκατ. (Ευρώ 23,94 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014).
 

AEGEAN AIRLINES: Ενοποιημένα έσοδα ύψους 792,2 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2014. H  επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 17% και ανήλθε σε 9,2 εκατ. επιβάτες, με την Εταιρεία να συνεχίζει την αναπτυξιακή της δυναμική, προσθέτοντας συχνότητες και εγκαινιάζοντας νέους προορισμούς. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 81,9 εκατ., αυξημένα κατά 4%, έναντι του εννεαμήνου του 2014. Στο τρίτο και σημαντικότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς εποχικότητας της ζήτησης, παρά τις σημαντικές προκλήσεις από την πολιτική και οικονομική συγκυρία, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την επιβατική κίνηση εξωτερικού κατά 29%, τα συνολικά έσοδα κατά 12%.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Νέα εκπληκτική λογιστική κατάσταση από τα Πλαστικά Κρήτης στο 9μηνό τους. Χάσαμε το μέτρημα… Και όποιος είχε επενδύσει σε αυτά μέσα στη “μαύρη” 6ετία θα μετρούσε κέρδη από πολλά έως πάρα πολλά και όχι κάρβουνα…Πρόκειται για μία από τις κλασσικές «success stories» του ΧΑΑ που ανεβάζει από χρόνο σε χρόνο τις χρηματοοικονομικές της γραμμές, βασιζόμενη στις εκτός Ελλάδας δραστηριότητές της..

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Τα αποτελέσματα του για το γ΄3μηνο 2015 άκρως εντυπωσιακά, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 240 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2014: 146 εκατ.) και τα αντίστοιχα κέρδη του εννεάμηνου στα 575 εκατ. παρουσιάζοντας βελτιωμένες επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου. Αυτά τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στην υψηλότερη τριμηνιαία λειτουργική επίδοση ιστορικά, καθώς η πλήρης λειτουργία των διυλιστηρίων επέτρεψε την εκμετάλλευση των υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, καθώς και την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός στην Ελλάδα από ΑΠΕ και έχει ισχυρό σύμμαχο το fund, York Capital (κατέχει το 10%) και έχει λιγότερο μοχλευμένο ισολογισμό (Net debt/EBITDA – καθαρός δανεισμός). Ταυτόχρονα, έχει μεγάλη διασπορά επενδύσεων, σε Πολωνία, Βουλγαρία και στις ΗΠΑ, όπου πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία στο Τέξας αιολικού πάρκου 380 μεγαβάτ, ενώ έχει ήδη 138. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στα ΣΔΙΤ, έχοντας αναλάβει το έργο της δημιουργία επεξεργασίας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Εξαιρετικό και το 9μηνό της…

ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Στα 8,87 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 9μηνο του 2015 έναντι ζημιών 4,66 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 232,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 83,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εντυπωσιακή μετεξέλιξη στα Ebitda σε 21,42 εκατ. ευρώ από +1,22 εκατ.

ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ: Ξεκίνησε το γ’ τρίμηνο με 31ΜW αιολικής δυναμικότητας περισσότερα από πέρυσι (201MW από 171MW) σε ένα σύνολο εγκατεστημένης ισχύος 265ΜW. Από αυτά τα 208 βρίσκονται σε λειτουργία και τα 58ΜW (+27% επιπλέον ισχύς από αιολικά πάρκα) αναμένεται να ξεκινήσουν στο δεύτερο τρίμηνο του 2016. Το καθαρό αποτέλεσμα των 5,58 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και η προσθήκη των νέων MW κάνει την δική του “περίπτωση” ελκυστική. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0669 ευρώ έναντι 0,0472 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Από την εφημερίδα “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” του Σαββατοκύριακου 12-13/12/2015

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017