ΧΑΑ: Δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αλλάξει η τάση

  • Το εβδομαδιαίο σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη – ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ 548,58

Εβδοµάδα: -3,11%
Έτος: -13,11%

Min (Εβδ.): 548,58
Max (Εβδ.): 581,52

Min 2016: 420,82 (11 Φεβ.)
Max 2016: 627,01 (04 Ιαν.)

Οι κινήσεις τεχνικού χαρακτήρα που συνδέονται µε την µετάταξη της Ελληνικής Αγοράς στις αναπτυσσόµενες αγορές από τον οίκο FTSE ολοκληρώθηκαν και πλέον το ελληνικό χρηµατιστήριο θα κληθεί να τιµολογήσει αµιγώς τα οικονοµικά και πιθανώς τα πολιτικά δεδοµένα που συνδέονται µε την αξιολόγηση. Όπως και να έχει η ταυτότητα των επενδυτών που συµµετείχαν σε αυτή την εαρινή ανοδική επίθεση θα κριθεί την ερχόµενη ∆ευτέρα: Η επόµενη εβδοµάδα είναι η Μεγάλη εβδοµάδα των καθολικών και είναι µάλλον αναµενόµενο τα remote members να έχουν µικρότερη συµµετοχή στον συναλλακτικό τζίρο.

Έχοντας το σηµαντικότερο µέρος των δεικτοβαρών εισηγµένων δηµοσιεύσει αποτελέσµατα τετάρτου τριµήνου, ο καταλύτης της επόµενης κίνησης στο ΧΑ είναι το κλείσιµο της διαπραγµάτευσης για την πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος και µόνο. Σε αυτό το µέτωπο οι εξελίξεις που καταγράφονται είναι µεν αργές αλλά δείχνουν µια διάθεση προσέγγισης των βασικών εκκρεµών θεµάτων.

Μετά από αρκετές αλλαγές και παλινωδίες οι θεσµοί και η κυβέρνηση φαίνεται να έχουν κάποιο σηµείο σύγκλισης στο οποία ενδεχοµένως να καταλήξουν τις προσεχείς ηµέρες. Πιθανότατα το επόµενο στάδιο της θεσµικής οριστικοποίησης των συµφωνηθέντων θα έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον τηρουµένων των κοινοβουλευτικών ισορροπιών και των διαφωνιών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από τους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Τεχνικά o Γενικός ∆είκτης µάχεται πλέον στην ζώνη της κυριότερης αντίστασης η οποία ορίζεται από το πλαγιοκαθοδικό άνω όριο του καναλιού τάσης που έρχεται από το Φεβρουάριο του 2015. Στην πρόσφατη πορεία από τα χαµηλά του 2016 η Αγορά ενεργοποίησε σήµατα αγορών από τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους κινητούς µέσους τα οποία έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο κορεσµού αναφορικά µε την δύναµη που πλέον βγάζουν σε επιµέρους µετοχές. Ήδη ο MACD έχει µπει σε υπεραγορσµένα επίπεδα γεγονός που έδωσε αµέσως συνεδριάσεις διόρθωσης ενώ οι υπόλοιποι ταλαντωτές σε ηµερήσια βάση «τίµησαν» τις καθοδικές αποκλίσεις που βραχυπρόθεσµα εµφανίστηκαν.

Ακόµα και έτσι πάντως η Αγορά δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αλλάξει τάση, η διόρθωση έχει µέχρι στιγµής χαρακτήρα συσσώρευσης αφού τα επίπεδα διαπραγµάτευσης δεν έχουν αλλάξει δραµατικά. Για να συµβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει ο Γενικός ∆είκτης να κινηθεί χαµηλότερα από τις 530 µονάδες. Προς το παρόν η επιχειρούµενη «επίπεδη διόρθωση» διατηρεί ακόµα τις ελπίδες των Αγοραστών σε ισχύ θέτοντας τον επόµενο στόχο διαφυγής στις 655 µονάδες, επίπεδο στο οποίο κινείται ο κινητός µέσος των 200 ηµερών.

Τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια µαζί µε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή συνεχίζουν την ροή δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων του δ’ τριµήνου το απόγευµα της ∆ευτέρας (21/3). Την σκυτάλη παίρνουν Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ το πρωί της Τετάρτης (23/3) ενώ το απόγευµα θα ακολουθήσει η καθιερωµένη τηλεδιάσκεψη µε τους αναλυτές.

Η χρηµατιστηριακή εβδοµάδα τελειώνει την Πέµπτη µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της Aegean Air (24/3) καθώς η Παρασκευή είναι εθνική αργία και το χρηµατιστήριο θα είναι κλειστό.

* ,