ΧΑΑ: Από το “Α” έως το “Ω” | Mikrometoxos.gr

ΧΑΑ: Από το “Α” έως το “Ω”

01.12.2015 00:29
Από σήμερα παύει, προσωρινά, η διαπραγμάτευση των 1.364.362.467 μετοχών της Τράπεζας Αττικής,ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 69.327.361 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € 5,90400001090479000 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της Τράπεζας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 04/12/2015.
Βιοχάλκο: Αιτία των… κακών η Χαλκόρ… Η οποία χειροτερεύει… Ακολουθεί ξεχωριστή ανάλυση…
  • ΒΟΣΥΣ: ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 11.763 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 7,93% σε σχέση με το με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2014. Τα EBITDA εμφάνισαν κέρδη ύψους 212 χιλ. ευρώ (ζημίες 169 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014). Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 239 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 652 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2014).
ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο. (Βέβαια, παντού διαβάζουμε για τα προ φόρων κέρδη του ομίλου στα… χοντρά γράμματα…) 
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 294 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 136 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2015. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του γ’ τριμήνου 2015 ανέρχονταν σε 420 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 714 εκατ. ευρώ.Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 563 εκατ. ευρώ (πάλι τα ίδια;; είπαμε… αφαιρούμε τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ακολουθεί ανάλυση)
 
Δήλωση: Το ελληνικό χρέος είναι συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι ένα αποπνικτικό βουνό για τη χώρα, σύμφωνα με τον Paul Kazarian, πρόεδρο της Japonica Partners Kazarian, ο οποίος μίλησε στο 26ο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. 
Ειδικότερα, ο Kazarian δήλωσε ότι η τρέχουσα αξία του ελληνικού καθαρού χρέους σε σχέση με αυτό των ομότιμων χωρών ανέρχεται στο 22%. Ακόμη, ο πρόεδρος της Japonica Partners τόνισε ότι οι διεθνείς κανόνες τόσο για την μέτρηση του ελληνικού χρέους όσο και για την ανακούφισή του είναι εναρμονισμένοι. 
Τέλος, ο κ. Kazarian έκανε λόγο για 5 ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αξίες 50 δισ. ευρώ την περίοδο 2015-2017: Αυτές είναι: 
1. Η μείωση του υψηλού κόστους δανεισμού για όλους. 2. Αναβάθμιση της αξίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν βαθύτατα υποτιμηθεί στην Ελλάδα. 3. Σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. 4. Αναζωπύρωση της αισιοδοξίας για τις χρηματιστηριακές αξίες της Ελλάδας. 5. Αύξηση των αξιών των ακινήτων προκειμένου να μειωθούν τα NPLs.
ΕΥΔΑΠ: Θετικές κατά 43,09 εκατ. ευρώ οι ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες στο 9μηνο (πέρυσι αρνητικές κατά 59,5 εκατ. ευρώ). Η καθαρή θέση των μετόχων της ενισχύθηκε κατά 21,1 εκατ. στα 942,41 εκατ. ευρώ, με μηδενικές τις δανειακές υποχρεώσεις της και με ταμειακά διαθέσιμα 254,53 εκατ. ευρώ. Με ανύπαρκτο τον δείκτη δανειακής μόχλευσης και με την λογιστική αξία της μετοχής στα 8,8400 ευρώ από την οποία απέχει 3,24 ευρώ και σε ποσοστό 57,8%.
Ζ-
Ηρακλής: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 179.708 χιλιάδες Ευρώ για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο Όμιλος παρουσίασε καθαρές ζημίες μετά από φόρους 9.512 χιλιάδες Ευρώ την εννεάμηνη περίοδο του 2015 έναντι ζημιών μετά από φόρους 15.116 χιλιάδων Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. 
Θ-
ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Η εταιρεία επανήλθε σε κερδοφορία στα 1,52 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε ζημίες 9,18 εκατ. ευρώ. Τριπλασιασμός των Ebitda που ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ από 7,35 εκατ. στο 2014. Ο κύκλος εργασιών στα 267 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια σε 263,7 εκατ. ευρώ.
Οι απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν από 108 εκατ. σε 118 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε από 155 εκατ. σε 173 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 53,4 εκατ. ευρώ δηλαδή ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 0,46. Για αμοιβές της ελίτ κατέβαλε 1,85 εκατ. ευρώ. Απασχολεί 2243 άτομα προσωπικό από τα 2453 του 2014.
Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  κατά 75,5 εκατ. έναντι των +8 εκατ. ευρώ του 2014. Η εταιρεία δηλ.”έκαψε χρήμα”. Αποτιμάται σε 39,24 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο… 0,2950 ευρώ, μετά το χθεσινό +1,72%, με τζίρο μόλις 3253 ευρώ. Εφέτος έχει κινηθεί στο εύρος των 0,2610 με 0,5110 ευρώ με απώλειες 31,4% και συναλλαγές 12,2 εκατ. τμχ δηλ. το 9% του συνολικού αριθμού. Με p/bv στο 0,15.
  • ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Η εταιρεία επανήλθε σε κερδοφορία έστω αυτή των 0,2 εκατ. ευρώ αλλά πέρυσι είχε ζημίες 2,62 εκατ. Αξιοσημείωτη η άνοδος των Ebitda που ανήλθαν σε 11,14 εκατ. ευρώ από 5,11 εκατ. στο 2014. Ο κύκλος εργασιών στα 95,64 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια σε 60,61 εκατ. ευρώ.
  • Οι απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν από 118 εκατ. σε 136,2 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε από 73,7 εκατ. σε 87,7 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 17,9 εκατ. ευρώ δηλαδή ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 1,16. Για αμοιβές της ελίτ κατέβαλε 800 χιλ. ευρώ. Απασχολεί 367 άτομα προσωπικό από τα 360 του 2014.
  • Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 10,9 εκατ. έναντι των -32 εκατ. ευρώ του 2014. Η εταιρεία δηλ.”καίει χρήμα”. Αποτιμάται σε 8,3 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο… 0,3590 ευρώ, μετά το χθεσινό +5,90%, με τζίρο …3 ευρώ. Εφέτος έχει κινηθεί στο εύρος των 0,3300 με 0,6300 ευρώ με απώλειες 24,42% και συναλλαγές 0,65 εκατ. τμχ δηλ. ούτε καν το 3% του συνολικού αριθμού. Με το p/bv στο 0,14.
Kανένας δεν γνωρίζει την έκταση του “φαινομένου” πολλών μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, κυβερνήσεων, καθώς και δήμων που κάνουν χρήση των παραγώγων, τόσο για να εμφανίζουν πλαστά κέρδη, όσο και για να κρύβουν τα χρέη τους – μέσω των swaps. Και το οποίο φαινόμενο έχει κλιμακωθεί μετά το 2008.
Λαμπρότατα…Οι κεντρικές τράπεζες είναι μοχλευμένες σε επίπεδα μεγαλύτερα από αυτά που οδήγησαν την Lehman Brothers στη χρεοκοπία – η Fed στο 78:1 ( δηλ.το ενεργητικό της είναι 78 φορές μεγαλύτερο από τα κεφάλαια της), όταν της Lehman Brothers ήταν στο 30:1.
ΜΟΗ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή δίνει η UBS σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “ΑΓΟΡΑ”.Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η MOH αξιοποιεί στο μέγιστο το ευνοϊκό περιβάλλον, εμφανίζοντας νέο ιστορικό υψηλό στα “καθαρά” EBITDA το τρίτο τρίμηνο, στα 173 εκατ. ευρώ, πάνω από τις προσδοκίες. Οπως αναφέρει η UBS, οι επιπτώσεις των capital controls ήταν μηδαμινές για την εταιρία, η οποία εμφάνισε ταμειακές ροές ύψους 160 εκατ. ευρώ,μειώνοντας το χρέος της στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009, στα 702 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη να ανακοινώνει και τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή. 
NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ : Εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 195.333.333 νέες μετοχές της εταιρείας  που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. ανέρχεται σε 259.030.486 με νέα ονομαστική αξία 0,30 (από 1,34) ανά μετοχή.
Ξεκινώντας από τον 25άρη η καθοδική διάσπαση των 190 μονάδων, αν αυτή επιβεβαιωθεί και σήμερα, ανοίγει τον δρόμο για minimum υποχώρηση προς τις 185 μονάδες. Πλέον το 198 είναι το “stop” μας στο “short” και κύρια αντίσταση, που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει κίνηση προς το 208.

ΟΠΑΠ: Χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του από την Alpha Finance, στα 6,00 από 9,40 ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή δίνει και σύσταση “Ουδετερότητας” για τον τίτλο, καθώς τα VLTs δεν συνυπολογίζονται πλέον στο βασικό της σενάριο. 

  • Η περίπτωση του OΠΑΠ δείχνει να μην έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων, καθώς αντιμετωπίζεται πάντοτε σαν τη “χήνα που κάνει τα χρυσά αυγά” από την κυβέρνηση, αναφέρουν οι αναλυτές της με αφορμή και τον τελευταίο ειδικό φόρο, στο 0,05 ευρώ ανά στήλη, που επέβαλε.
ΠΛΑΚΡ: Νέα εκπληκτική λογιστική κατάσταση από τα Πλαστικά Κρήτης στο 9μηνό τους. Χάσαμε το μέτρημα… Και όποιος είχε επενδύσει σε αυτά μέσα στη μαύρη 6ετία θα μετρούσε κέρδη από πολλά έως πάρα πολλά και όχι κάρβουνα… Αλλά δεν κάνουν κομμάτια, οπότε πως θα μπαινοβγαίνουν οι…παικταράδες; Δεν τα… σπρώχνουν και οι μεγαλομέτοχοι κάτω από το τραπέζι. Οπότε γιατί να ασχοληθούν και οι αναλυτές;; Τα σπίτια;; Και η μεγάλη πλάκα του…ΧΑΑ… δημοσιεύει χθες τέτοια αποτελέσματα ρεκόρ ο όμιλος και η μτχ του υποχωρεί 6,67% με… 30 κομμάτια!!
Ρ-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Ο Νοέμβριος διέκοψε το ανοδικό σερί των προηγούμενων δύο μηνών, καθώς αφαίρεσε από τον Γενικό Δείκτη 9,47%, από τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών 77,23% και από την συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 4,61 δισ ευρώ. Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτη σημειώνει απώλειες 23,16%, ο Τραπεζικός δείκτης απώλειες 94,04%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έχει μειωθεί κατά 17,1 δισ ευρώ. 
Από τον επόμενο μήνα, λόγω της εισόδου των νέων Τραπεζικών μετοχών που προέκυψαν από τις πρόσφατες Τραπεζικές Α.Μ.Κ., η διαφορά της κεφαλαιοποίησης, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες θα είναι απόλυτα “πλασματική”. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των νέων Τραπεζικών μετοχών στους βασικούς δείκτες του Χ.Α., μοιραία, θα αλλάξει τις σταθμίσεις άλλων Δεικτοβαρών τίτλων…Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα χαρτοφυλάκια που αναπροσαρμόζουν την στρατηγική τους ανάλογα με το “ειδικό βάρος” μετοχών του FTSE25.
Τεράστια η μεταξύ τους διαφορά… Εκείνο που μετράει στη συνεδρίαση δεν είναι ο όγκος αλλά η αξία των συναλλαγών της. Καμμία, μα καμμία μεταξύ τους σύγκριση δεν χωρά…Μη δίνετε βάρος στους όγκους αλλά στους τζίρους…Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
  • ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, είναι η μεγαλύτερη παραγωγός στην Ελλάδα από ΑΠΕ και έχει ισχυρό σύμμαχο το fund, York Capital (κατέχει το 10%) και έχει λιγότερο μοχλευμένο ισολογισμό (Net debt/EBITDA – καθαρός δανεισμός). Ταυτόχρονα, έχει μεγάλη διασπορα επενδύσεων, σε Πολωνία, Βουλγαρία και στις ΗΠΑ, όπου πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία στο Τέξας αιολικού πάρκου 380 μεγαβάτ, ενώ έχει ήδη 138. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στα ΣΔΙΤ, έχοντας αναλάβει το έργο της δημιουργία επεξεργασίας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Σε πρόσφατη ανάλυσή της η Alpha Finance, δίνει τιμή-στόχο για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή τα 4,72 ευρώ και αυτό, χωρίς να έχει ρίξει το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου και χωρίς το νέο έρ
ΥΓΕΙΑ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εννιαμήνου του 2015, ανήλθε σε €165,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση 1% έναντι €163,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα EBITDA του εννιαμήνου του 2015 κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 46,6% και ανήλθαν σε €14,7 εκ. έναντι κερδών €10 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές €-8,8 εκ. το εννιάμηνο του 2015 έναντι ζημιών €-11,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Φυσικά, η επάνοδος στο ταμπλό των τραπεζικών μετοχών θα γίνει με άλλους όρους και σε νέα βάση, οπότε, ιστορικά, ίσως ποτέ ξανά δεν δούμε τέτοιες – στα όρια του γελοίου και του εξευτελισμού – κεφαλαιοποιήσεις στον τραπεζικό κλάδο. H Alpha Bank έκλεισε στην αποτίμηση των 600,1 εκατ. ευρώ και στην 13η θέση της κατάταξης, η άλλοτε leader Εθνική στα 286,2 εκατ. ευρώ, η Eurobank στα 206 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς στα 61 εκατ. ευρώ! Συνολικά δηλαδή ο τραπεζικός κλάδος, οι τέσσερις συστημικές, έφτασαν να αποτιμούνται 1,153,2 δισ. ευρώ!
ΧΠΑ: Με συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης μεταβλητότητας και αρνητικές εκπλήξεις προς το τέλος, ξεκίνησε η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα.Νέα, μικρή, μείωση των συναλλαγών για τα συμβόλαια του δείκτη, ενώ αξιοπρόσεκτη αύξηση παρουσίασε ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (6.899 συμβόλαια).Στα 13.932 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.281, 926 για τον Δεκέμβριο και 395 για τον Ιανουάριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 186,25) κινήθηκε μεταξύ 185,25 και 191,75 μονάδων και αιφνιδιαζόμενο από τις τελικές δημοπρασίες γύρισε σε υπερτίμηση 0,69%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Ψυχρολουσία” στις τελικές δημοπρασίες που έφερε σημαντικές αλλαγές στα τεχνικά δεδομένα, έστω και αν χρειάζεται και η σημερινή συνεδρίαση για την εξαγωγή “ασφαλέστερων” συμπερασμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υποχώρηση των “τμημάτων προκαλύψεως” από τα “οχυρά” των 640 (Γενικός Δείκτης) και 190 μονάδων (FTSE25), απαιτεί εγρήγορση και “κινήσεις μπαλέτου”, τουλάχιστον από τους απόλυτα βραχυπρόθεσμους παίκτες (Ηλ.Ζαχ).
Ω, τι χρηματιστήριο αδέλφια…
  • Mε την υπογραφή του μικρομέτοχου

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017