ΧΑΑ: Αναφορές, σχόλια, επισημάνσεις, εκτιμήσεις, κρίσεις… | Mikrometoxos.gr

ΧΑΑ: Αναφορές, σχόλια, επισημάνσεις, εκτιμήσεις, κρίσεις…

10.05.2016 00:09

XAA: Η συνολική κεφαλαιοποίηση του προσεγγίζει τα 44 δισ. ευρώ…

____________

ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ που δεν … έπαιξε και πολύ!!! Αναπάντεχη κίνηση από την Ευρωζώνη, η οποία μέσω της ΕΚΤ, είναι διατεθειμένη να δώσει στην Ελλάδα 10 δισ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευτούν στο χρέος.

Υπάρχει ήδη συμφωνία, με το «κλείδωμα» της αξιολόγησης, η ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες χωρών της ευρωζώνης να επιστρέψουν στην Ελλάδα κέρδη που αποκόμισαν από ελληνικά ομόλογα τα οποία αγόρασαν πολύ χαμηλότερα από την ονομαστική τους αξία πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τα κεφάλαια αυτά, όπως αναφέρει η εφημερίδα Επένδυση, όταν αποδεσμευτούν, θα περάσουν σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων.

_____________

Σχετική εικόνα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-επανάληψη: Υπάρχουν στοιχεία μιας εταιρίας, η αντικειμενική αξία των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρηματικά και ως συνέπεια των παραπάνω προϋποθέσεων, δεν καταγράφονται στον Ισολογισμό και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ενεργητικό της. Παράδειγμα: Η τεχνογνωσία (know-how), οι εργαζόμενοι, το πελατολόγιο, η φήμη και η αφοσίωση των πελατών, παρόλο που αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι ενός οργανισμού, δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ισολογισμό του.

ΟΠΑΠ: Συμπλήρωσε και τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, “ΘΕΣΗ long”, με “stop” τα 6,34 ευρώ. Κλεισίματα υψηλότερα των 6,96 ευρώ, θα δημιουργήσουν τις τεχνικές προϋποθέσεις για κίνηση προς τα 7,08 και 7,28 ευρώ. Πρώτη στήριξη στα 6,64 ευρώ (ΗΛΙΑΣ ΖΑΧ.)

ΟΛΠ : Συμπλήρωσε “καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων. Η υπέρβαση των 12,99 ευρώ θα δώσει “σήμα επιβίβασης”, με επόμενο, τεχνικό, στόχο τα 13,65 ευρώ. Πρώτη στήριξη στα 12,25 ευρώ… {…’Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε φίλε Ηλία για μία μετοχή που αξίζει 30 με 35 ευρώ}…

KANAKHΣ: Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 1η Ιουνίου 2016, την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους συνολικού ποσού 825.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ! Νέα υψηλά όχι μόνον 2016 και 12μήνου αλλά και…68 μηνών!! Τα 1,0800 είχε να τα δει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

Σχετική εικόνα

Με κέρδη μετά από φόρους 33,18 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 677% σε σχέση με το 2014), σημαντική ενίσχυση των (EBITDA) στα 80,70 εκατ. ευρώ έναντι 42,35 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 91%) και αύξηση των ενοποιημένων Πωλήσεων στα 277,63 εκατ. ευρώ έναντι 266,66 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014 (αύξηση 4%).

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜ: Ο Όμιλος επέτυχε τα προαναφερόμενα αποτελέσματα δραστηριοποιούμενος σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας και με επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από το β’ εξάμηνο του 2015. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επετεύχθη μέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών και της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

ΑΤΤΙΚΑ: Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε σημαντικά λόγω της ενεργητικής διαχείρισης των δρομολογίων των πλοίων που οδήγησε αφενός σε βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο και αφετέρου σε εξοικονόμηση καυσίμων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής των καυσίμων καθώς και τη διαχρονική προσπάθεια περιορισμού και συγκράτησης των δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

ΑΤΤΙΚΑ(Ι): Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2015 σε Ευρώ 376,23 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,96 ανά μετοχή. Στο ταμπλό στα 1,0800 ευρώ, με κφση 207 εκατ. ευρώ, με κίνηση εφέτος 0,4900 με 1,0800 ευρώ, με μέσο όρο τιμής στο 0,6800 ευρώ και με συναλλαγές 1,2 εκατ. τμχ. Θετική απόδοση +116%%, την κάνουν να ξεχωρίζει ιδιαίτερα σε όλους τους τομείς. Με ιστορικό P/e 6,3 και P/bv 0,55. Ο ΔΔΜ στο 0,56.

ΤΙΤΠ: 4η συνεδρίαση στο ΣΥΝ, με 2 αρνητικά πρόσημα στις τελευταίες (14) συνεδριάσεις και σε υψηλά 7 ετίας. Στο +42,91% εφέτος…

JUMBO: Δεν ακολουθεί την υπόλοιπη ανοδική αγορά παρά το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις δυναμικότερες και επιτυχημένες εταιρείες της… Προφανής ο λόγος που την “κρατάνε” οι…διαχειριστές του ΣΚΟΤΟΥΣ και της ΙΝΤΡΙΓΚΑΣ στο περιθώριο… Να σημειώσουμε ότι στη διάρκεια των 26 τελευταίων συνεδριάσεων έχει δει το ΣΥΝ σε μόλις (8)…

ΛΑΒΙΦΑΡΜ: Τα ίδια κεφάλαια -αρνητικά- μειώθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου και βρέθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός ο καθαρός “ενισχύθηκε” σε 110 εκατ. περίπου από 98 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές κατεβλήθησαν 2,3 εκατ. ευρώ…Αποτιμάται σε 6,33 εκατ. ευρώ.

Ενσωματωμένη εικόνα 6

UNIBIOS: Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2015 ανήλθαν σε 6,61 εκατ.ευρώ(μειώθηκαν κατά 24%). Το μικτό κέρδος το 2015 ανήλθε σε 2,78 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ..του 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους για το 2015 ανήλθε σε 42% έναντι 45%. Τα αποτελέσματα του Ομίλου, για το 2015, μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 514 χιλ. έναντι ζημίας 162 χιλ.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα του 2015 έχει επιβαρυνθε με διαγραφή αναβαλλόμενων φόρων 267 χιλ. περίπου. Το EBITDA του Ομίλου το 2015 διαμορφώθηκε θετικό και ανήλθε σε 708 χιλ. ενώ την προηγούμενη χρήση είχε διαμορφωθεί σε 1.158 χιλ. αντιστοίχως.

UNIBIOS(I): Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου το 2015 διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ. Από χρηματοοικονομική άποψη η θέση της εταιρίας παραμένει ικανοποιητική…Καθώς η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια διαμορφώνεται σε 94% ενώ αντίστοιχα η σχέση ιδίων προς συνολικά κεφάλαια σε 49%. Αποτιμάται σε 1,15 εκατ.ευρώ δηλ. το 10% της Book value..

MIKROS

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017