Φ.Νάκας: Μεγάλη ενίσχυση για τα κέρδη και τα ebitda στο εξάμηνο

Αύξηση 3% στον τζίρο της Νάκας

Μεγάλη ενίσχυση για τα κέρδη στο εξάμηνο

Η ρευστή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και κυρίως ενδεχόμενα νέα υφεσιακά μέτρα που θα πλήξουν περαιτέρω τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων και θα ανατρέψουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης της εταιρείας, παραμένει ο κυριότερος κίνδυνος για την πορεία της Νάκας όπως επισημαίνεται σχετικά στα οικονομικά μεγέθη εξαμήνου της εισηγμένης.

Στο εξάμηνο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 10,180 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,01% συγκριτικά με το ποσό των 9,883 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1,362 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν 68,29% συγκριτικά με κέρδη 810 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 887 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 171,97% συγκριτικά με τα κέρδη 326 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και τέλος τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών ανήλθαν σε 758 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 230,50% συγκριτικά με τα κέρδη 229 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 9,774 εκατ. ευρώ παρουσιάζει αύξηση 1,15%, τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,301 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 68,08%, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 838 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 178,11% και τα κέρδη μετά από φόρους σε 708 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 240,44%.

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 4,25 εκατ. ευρώ…