Υποχώρηση τζίρου και ζημιές εμφάνισε στο εννεάμηνο η Παπουτσάνης - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Υποχώρηση τζίρου και ζημιές εμφάνισε στο εννεάμηνο η Παπουτσάνης

26.11.2015 00:11

 Ζημιές έναντι κερδών στο 9μηνο για Παπουτσάνη

Υποχώρηση τζίρου και ζημιές εμφάνισε στο εννεάμηνο η Παπουτσάνης οι εξαγωγές της οποίας ανήλθαν στα 3,9 εκατ. ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 33% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 23% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 31% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 46% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.
Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης ο τζίρος της μειώθηκε 14,6% στα 11,7 εκατ.  λόγω διακοπής συνεργασίας με πελάτη της εταιρείας στον τομέα «παραγωγή τρίτων για πελάτες» στο εξωτερικό. Αφαιρούμενης της διακοπείσας συνεργασίας, οι πωλήσεις 9μηνου είναι αυξημένες 12,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, και καλύπτουν μεγάλο μέρος της απώλειας.
Το μικτό κέρδος κατά τη τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 3,1 εκατ. έναντι 3,4 εκατ. το  2014 μειωμένο 9,7%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,1 εκατ., έναντι κερδών 0,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 0,3 εκατ. έναντι κερδών 0,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.
Τα αποτελέσματα μετά φόρων έχουν επιβαρυνθεί κατά 0,3 εκατ.  λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% και αφορούν αναβαλλόμενους φόρους χωρίς να αναμένεται σχετική εκταμίευση την επόμενη χρήση. Από το τέλος του Ιουνίου του 2015, οπότε και επιβλήθηκαν οι έλεγχοι στην κίνηση των κεφαλαίων, η αβεβαιότητα στο Ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον έχει ενταθεί, όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική της ανακοίνωση.
Η διοίκηση της έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης, προκειμένου να αμβλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Παπουτσάνης παραμένει η σημαντική δραστηριότητα της στο εξωτερικό, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί χάρη στη συνεχή διεύρυνση της συνεργασίας με τη Sysco Guest Supplies, μέσω της οποίας τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετούνται σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, στην επέκταση της ιδίας σειράς Olivia σε στρατηγικές αγορές αλλά και σε νέες  συνεργασίες με βιομηχανικούς πελάτες του εξωτερικού.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017