ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΗ – ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ