ΥΓΕΙΑ ΑΕ: Η εικόνα του εξαμήνου του σε αριθμούς | Mikrometoxos.gr

ΥΓΕΙΑ ΑΕ: Η εικόνα του εξαμήνου του σε αριθμούς

31.08.2015 12:20

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 1,7 εκατ. από ζημίες 5,6 εκατ. ευρώ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 114,5 εκατ. από 115 εκατ. ευρώ

EBITDA: 11,9 εκατ. από 10,3 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 162,5 εκατ. από 166 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 8,13 εκατ. από 12,46 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 6,1 από 2,7 εκατ. [λειτ. δραστ.]
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 3141 άτομα 3030 άτομα…
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 477,5 εκατ. ευρώ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 333,1 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 142,8 εκατ. ευρώ
ΚΦΣΗ: 38,2 εκατ.
P/E: Αρνητικό
P/BV: 0,27
ΔΔΜ: 1,08

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017