ΤΧΣ: Ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΤΧΣ: Ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου

20.04.2016 19:35

Το ΤΧΣ προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων δύο μη-εκτελεστικών μελών του Γενικού Συμβουλίου του.

Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει το διορισμό των Μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“Ταμείο”) ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Ως όργανα διοίκησης του Ταμείου ορίζονται η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το εννεαμελές Γενικό Συμβούλιο.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017