Τριάντα εισηγμένες που λατρεύουν οι… τράπεζες

Τριάντα εισηγμένες που λατρεύουν οι… τράπεζες

Ποιες εταιρείες «ξεχειλίζουν» από ρευστότητα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Τα πλεονεκτήματα, οι εναλλακτικές δυνατότητες και οι φόβοι περί κουρέματος των καταθέσεων. Γιατί μειώθηκε ο αριθμός των εισηγμένων με θετικό καθαρό ταμείο.
Παρά την έντονη κρίση που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, ένας σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών (οι 29 του παρατιθέμενου πίνακα συν την Jumbo, που θα εκδώσει αποτελέσματα έτους έως το τέλος του μήνα), διέθετε στις 30 Ιουνίου του 2015 θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή το ύψος των ρευστών τους υπερέβαινε το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, οι 29 εταιρείες εμφανίζονται με θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα μείον βραχυπρόθεσμος δανεισμός, μείον μακροπρόθεσμος δανεισμός) 1,63 δισ. ευρώ! Οι εταιρείες που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία θεωρούνται κατά κανόνα:

• Ασφαλέστερες από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον έντονης χρηματοπιστωτικής στενότητας.

• Ευνοημένες καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις λεγόμενες «ευκαιρίες της κρίσης», εάν αυτές προκύψουν.

• Επικερδέστερες από τις υπόλοιπες (μόνο δύο εξ αυτών εμφάνισαν ζημία προ φόρων στο εξάμηνο του 2015, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του ΧΑ ήταν 50%).

• Περισσότερο γαλαντόμες με τους μετόχους τους, μέσα από διανομές σημαντικών μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου (π.χ. ΜΕΤΚΑ, EXAE, Πλαίσιο, Κυριακίδης, ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00%, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00%, ΟΠΑΠ, ΓΕΚΕ, Κανάκης).

Τριάντα εισηγμένες που λατρεύουν οι... τράπεζες - Ποιες έχουν γεμάτο ταμείο

Και φυσικά, όλα αυτά συχνά αντανακλώνται σε βάθος χρόνου και στην πορεία των μετοχών τους στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των εισηγμένων με θετικό καθαρό ταμείο μειώθηκε κατά την τελευταία διετία, καθώς αρκετές εταιρείες έσπευσαν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση: α) επενδύοντας και επεκτεινόμενες (π.χ. Quest Holdings, Sarantis, Folli-Follie, ΚΡΙ-ΚΡΙ), β) επιστρέφοντας κεφάλαια στους μετόχους τους (π.χ. AS Company).

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), εκφράστηκε ανησυχία από τους επενδυτές για τις εταιρείες με θετικό καθαρό ταμείο, λόγω του σεναρίου περί κουρέματος των καταθέσεων.

Ο φόβος αυτός έχει ως ένα βαθμό αμβλυνθεί, καθώς:

α) Οι πιθανότητες κουρέματος των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα σαφώς μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο και

β) Οι περισσότερες εισηγμένες (όχι όμως όλες) έχουν τοποθετήσει εδώ και πολλούς μήνες το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθεσίμων τους σε τράπεζες του εξωτερικού (στις λογιστικές καταστάσεις δεν καταγράφεται το πού έχουν κατατεθειμένα τα διαθέσιμά τους οι εταιρείες).

Τέλος, αρκετοί οικονομολόγοι έχουν διατυπώσει την άποψη πως οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλή ρευστότητα θα έπρεπε να την επενδύουν στην ελληνική οικονομία και όχι να τη διατηρούν με τη μορφή μετρητών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάπτυξης. Απέναντι σ’ αυτή την κριτική που έχει ασκηθεί, χρηματιστηριακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι:

Πρώτον, οι επενδύσεις δεν διατάσσονται.

Δεύτερον, στις εισηγμένες εταιρείες με υψηλά διαθέσιμα συγκαταλέγονται και αρκετές επιχειρήσεις του δημοσίου (π.χ. ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ).

Και τρίτον, ότι πολλές από τις εταιρείες που διαθέτουν εδώ και χρόνια θετικό καθαρό ταμείο συνεχίζουν ταυτόχρονα να υλοποιούν και πολύ σημαντικά επενδυτικά προγράμματα (π.χ. JUMBO, Grivalia, Αεροπορία Αιγαίου, Πλαστικά Κρήτης, Kleeman, Ικτίνος, Flexopack). Προφανώς, επειδή επιτυγχάνονται υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες είναι αρκετές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις.

 

 

Εισηγμένες με θετικό καθαρό ταμείο (30/6/2015)

Εταιρεία    Μακροπ/μα   Βραχυπ/μα       Ταμείο          Καθαρό          Προ φόρων

            δάνεια           δάνεια

           Ταμείο     κέρδη 6μήνου
Καρέλιας

0

0

297.813

297813

37.086

ΜΕΤΚΑ

2.090

2.164

244.959

240705

39.839

Aegean

48.933

9.768

291.683

232982

18.912

ΕΥΔΑΠ

0

0

230.062

230062

25.427

ΕΧΑΕ

0

0

148.363

148363

8.140

ΟΠΑΠ

75.000

30.000

217.716

112716

156.631

Grivalia

52.867

8.580

156.638

95191

22.321

ΟΛΘ

0

0

68.580

68580

13.456

Alpha Αστ. Ακίνητα

0

0

61.866

61866

4.075

ΕΥΑΘ

0

0

59.322

59322

9.470

Πλαίσιο

3.553

4.634

32.407

24220

3.373

Ευρωπαϊκή Πίστη

0

0

15.165

15165

4.865

ΕΚΤΕΡ

1.500

0

11.398

9898

-51

Envitec

5.071

1.143

12.370

6156

959

Κανάκης

0

0

5.020

5020

1.040

ΓΕΚΕ

0

0

4.564

4564

1.918

Kleeman

9.129

7.464

19.180

2587

2.117

Πλαστικά Κρήτης

5.796

15.815

24.007

2396

14.631

Flexopack

4.312

4.639

10.633

1682

2.449

Ideal

0

1.866

3.385

1519

452

Κυριακίδης*

4.486

4.130

9.908

1292

8.274

Entersoft

0

0

980

980

425

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

0

364

1.331

967

76

MLS

0

745

1.666

921

1.536

Centric

1.333

85

2.272

854

563

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ

1.684

309

2.553

560

-580

Epsilon Net

510

797

1.840

533

291

Optronics

0

0

445

445

-143

PROFILE

281

2.869

3.259

109

453

ΣΥΝΟΛΟ

216.545

95.372

1.939.385

1.627.468

378.005

* Η εταιρεία διαθέτει επιπλέον και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ